เชียงใหม่นำร่อง ใช้เกณฑ์เฝ้าระวังและเตือนภัย PM2.5 ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก เริ่มปี 2563

1376

เชียงใหม่นำร่อง ใช้เกณฑ์เฝ้าระวังและเตือนภัย PM2.5 ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก เริ่มปี 2563

     ผู้สื่อข่าวรายงาน CCDC: Climate Change Data Center ได้เปิดเผยข้อมูลที่ประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าด้านการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 25 กรกฏาคม 2562 ณ โรงพยาบาลสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยในที่ประชุมมีมติฯ ให้จังหวัดเชียงใหม่นำร่องใช้เกณฑ์เฝ้าระวังและเตือนภัยตาม WHO (ค่าเฉลี่ย PM2.5 ต่อวันไม่เกิน 25 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) โดยยึด AQI (US EPA Standard) ที่มี 6 แถบสี และ 6 แนวทางการปฏิบัติตัวในช่วงหมอกควัน สำหรับการติดตาม เฝ้าระวังและแก้ไขปัญหาในฤดูหมอกควันตั้งแต่ปีหน้า 2563 เป็นต้นไป
ข้อมูล : CCDC: Climate Change Data Center