เชียงใหม่แถลง เฝ้าติดตามใกล้ชิด คลัสเตอร์หย่อมบ้านปิพอ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยขณะนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 36 ราย

656

คลัสเตอร์หย่อมบ้านปิพอ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย ยังคงพบผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น โดยขณะนี้มีผู้ติดเชื้อสะสมแล้ว 36 ราย ด้านการฉีดวัคซีน มีผู้ได้รับการฉีดแล้วกว่า 400,000 ราย พร้อมเตรียมมอบประกาศเกียรติคุณแก่ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี หลังฉีดวัคซีนให้กลุ่มเสี่ยง 608 ได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ เป็นตำบลแรกของจังหวัดเชียงใหม่

วันนี้ (8 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่าปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อจากการสัมผัสในชุมชนยังมีสัดส่วนสูงเป็นวันที่ 3 แล้ว จากคลัสเตอร์หย่อมบ้านปิพอ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย ขณะที่ปัจจัยด้านอื่น ๆ ก็มีแนวโน้มที่เพิ่มสูงขึ้น

การตรวจคัดกรองเชิงรุกพนักงานในโรงงานอำเภอสันป่าตอง 10 โรงงาน สุ่มตรวจจำนวน 88 ราย ทั้งหมดผลเป็นลบ ด้านการตรวจผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด ที่สนามบินเชียงใหม่ 59 ราย พบผู้มีผลบวก 3 ราย ส่วนที่สถานีรถไฟ สถานีขนส่งอาเขต รถยนต์ส่วนตัวที่ด่านดอนจั่น ด่านสารภี ด่านดอยเต่า ทั้งหมดไม่พบเชื้อ นอกจากนี้ ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกที่หย่อมบ้านปิพอ ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย จำนวน 93 ราย พบผู้มีผลบวก 9 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อ 26 รายใหม่ ในวันนี้ เป็นผู้ติดเชื้อจากต่างจังหวัด 7 ราย มาจากกรุงเทพมหานคร 3 ราย มหาสารคาม 2 ราย นนทบุรี 1 ราย และเชียงราย 1 ราย และอีก 19 ราย เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด โดยเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 2 ราย อยู่ระหว่างสอบสวนโรค 2 ราย และมาจากคลัสเตอร์ต่าง ๆ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ชุมชนช้างคลาน พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 52 ราย เป็นผู้ที่อาศัยอยู่ในชุมชน ซึ่งเข้ารับการตรวจ ATK ของเทศบาลนครเชียงใหม่ และอยู่ระหว่างการติดตามกลุ่มเสี่ยงสูง-เสี่ยงต่ำ เพิ่มเติม โดยยังคงต้องเฝ้าระวังต่อเนื่องในชุมชนนี้ต่อไป

คลัสเตอร์ร้านหมูใจดี และบริษัทจิตรุ่งเรือง หมู่ที่ 10 ตำบลสันกำแพง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นพนักงานร้านหมูใจดี พบจากการตรวจครั้งที่ 2 ระหว่างกักตัว จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่ม รวมผู้ติดเชื้อสะสม 40 ราย

คลัสเตอร์หย่อมบ้านปิพอ หมู่ที่ 6 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 9 ราย โดย 7 ราย อยู่ในพื้นที่หย่อมบ้านปิพอ และแพร่การจายเชื้อไปสู่ญาติ จำนวน 1 ราย ที่อาศัยอยู่หย่อมบ้านปิยอทะ หมู่ที่ 13 และแพร่กระจายไปยังบ้านแมะแตะแหละกุย หมู่ 6 อีก 1 ราย ซึ่งเป็นผู้มาลงแขกปลูกถั่วแดงด้วยกัน รวมผู้ติดเชื้อสะสม 36 ราย

คลัสเตอร์บริษัทท็อปคาร์เร้นท์ สารภี และมิตซู แสงชัย สาขาสี่แยกรวมโชค พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ตรวจพบครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว

คลัสเตอร์ร้านช้างคลานโพธิเวช ตำบลช้างคลาน พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัว รวมผู้ติดเชื้อสะสม 10 ราย

และครอบครัวหมู่ที่ 3 ตำบลทุ่งข้าวพวง อำเภอเชียงดาว พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย

ด้านข้อมูลการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้รับการฉีดไปแล้ว 462,145 ราย คิดเป็นร้อยละ 36.64 ของประชากรเป้าหมายที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (1.2 ล้านคน) สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ขณะนี้ฉีดไปแล้วร้อยละ 44.06 ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ฉีดไปแล้วร้อยละ 47.35 ประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี ฉีดไปแล้วร้อยละ 32.05 และในวันที่ 15 กันยายน 2564 จะมีการมอบประกาศเกียรติคุณให้แก่ตำบลท่ากว้าง อำเภอสารภี ซึ่งเป็นตำบลแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ที่สามารถนำกลุ่มเสี่ยง 608 เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ได้ครบ 100 เปอร์เซ็นต์ ในกิจกรรมรณรงค์การฉีดวัคซีน ของอำเภอสารภี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลยางเนิ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments