7 ก.ย. 64 เชียงใหม่แถลง ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก +38 ราย

245

7 ก.ย. 64 เชียงใหม่แถลง ผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่เพิ่มอีก +38 ราย

blank

วันนี้ (7 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า เมื่อวานนี้ (6 ก.ย. 64) ได้มีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยงและผู้สัมผัส ไปทั้งหมด 2,024 ราย พบผู้มีผลบวก จำนวน 38 ราย ปัจจัยเสี่ยงในการติดเชื้อ พบว่า เป็นการติดเชื้อจากการสัมผัสในชุมชนเพิ่มสูงขึ้น ส่วนปัจจัยอื่นๆ มีแนวโน้มลดลงมาก วันนี้มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย ยอดผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่ 38 ราย โดยผู้เสียชีวิต เป็นหญิงไทย อายุ 76 ปี มีโรคประจำตัวเป็นเบาหวานและความดันโลหิตสูง มีปัจจัยเสี่ยงติดเชื้อภายในครอบครัว และไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีน ซึ่งในวันที่ 31 สิงหาคม เริ่มมีอาการไข้ ไอ หายใจเหนื่อย และมีประวัติคนในครอบครัวติดเชื้อโควิด วันที่ 3 กันยายน มีอาการเหนื่อยหอบมากขึ้น เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลค่ายกาวิละ ได้ใส่ท่อช่วยหายใจ และส่งตัวมารักษาต่อที่โรงพยาบาลนครพิงค์ ต่อมาผลตรวจ RT-PCR พบว่าติดเชื้อโควิด วันที่ 6 กันยายน ระบบหายใจล้มเหลว เส้นเลือดอุดตันขาซ้ายและไตวาย กระทั่งวันที่ 7 กันยายน ได้เสียชีวิตลง
การตรวจคัดกรองเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยง อำเภอแม่แตง ตรวจคนงานเก็บลำไยเมื่อวานนี้ 35 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด ด้านการตรวจผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดที่สนามบินเชียงใหม่ ตรวจ 75 ราย สถานีรถไฟ 54 ราย สถานีขนส่งอาเขต 34 ราย รถยนต์ส่วนตัวที่ด่านดอนจั่น 9 ราย ด่านสารภี 109 ราย ด่านดอยเต่า 18 ราย พบผู้มีผลบวกที่ด่านอำเภอสารภี 1 ราย ส่วนการตรวจเชิงรุกทีมควบคุมโรคอำเภออมก๋อย ลงพื้นที่ตรวจเชิงรุกหย่อมบ้านปิพอ ตำบลแม่ตื่น 80 ราย พบผู้มีผลบวก 14 ราย คิดเป็นร้อยละ 17.50
สำหรับรายละเอียดของผู้ติดเชื้อรายใหม่ทั้ง 38 ราย พบเป็นผู้ติดเชื้อที่มีประวัติเดินทางมาจากต่างจังหวัด 16 ราย โดยมาจากกรุงเทพฯ 6 ราย สุโขทัย 5 ราย ปทุมธานี ชลบุรี ราชบุรี สระบุรี และตาก จังหวัดละ 1 ราย ทั้งนี้ผู้ติดเชื้อที่เดินทางมาจากสุโขทัย ได้เดินทางเข้ามาทำงานในแคมป์ก่อสร้าง หมู่ 7 ตำบลไชยสถาน อำเภอสารภี ซึ่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ได้ออกคำสั่งปิดแคมป์ดังกล่าวเป็นเวลา 14 วันแล้ว และอีก 22 รายเป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัด ซึ่งอยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 5 ราย และมาจากคลัสเตอร์ต่างๆ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ร้านหมูใจดี และบริษัทจิตรุ่งเรือง หมู่ 10 ตำบลสันกำแพง พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย ทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อ 39 ราย โดย CM 7181 เป็นผู้สัมผัสร่วมบ้านกับครอบครัวแรงงานต่างด้าวที่ติดเชื้อก่อนหน้านี้ ตรวจพบระหว่างกักตัว จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่ม , คลัสเตอร์หย่อมบ้านปิพอ หมู่ 6 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย ยอดรวมสะสม 27 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ที่มาร่วมทำกิจกรรมก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาชุมชนบนพื้นที่สูง ของ กศน. และมีจำนวน 7 ราย ที่เดินทางไปอำเภอท่าสองยาง และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งพบว่ามีการระบาดอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายโรคกับผู้ติดเชื้อในหมู่บ้าน , คลัสเตอร์ร้านช้างคลานโพธิเวช ตำบลช้างคลาน พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย ทำให้มียอดรวมสะสม 9 ราย โดย CM 7177 เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัว ทำงานอยู่อีกร้านหนึ่ง ซึ่งทีมควบคุมโรคกำลังลงพื้นที่เพื่อคัดแยกกลุ่มเสี่ยงสูงและเสี่ยงต่ำต่อไป และคลัสเตอร์เจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลนครเชียงใหม่และชุมชนอำเภอสันป่าตอง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 1 ราย ทำให้ยอดรวมผู้ติดเชื้อสะสม 12 ราย โดย CM 7178 เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของผู้ที่ร่วมดื่มด้วยกัน พบระหว่างการกักตัว ไม่มีผู้สัมผัสเพิ่ม
ดร.ทรงยศ คำชัย ชี้แจงถึงการขอหนังสือรับรองการฉีดวัคซีนโควิด 19 เพื่อใช้สำหรับเดินทางไปต่างประเทศ หรือ Vaccine Passport โดยสามารถติดต่อขอหนังสือรบรองได้ที่สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกแห่ง ทั้งนี้เฉพาะผู้ที่ฉีดวัคซีนในจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้น หากได้รับการฉีดวัคซีนมาจากต่างจังหวัด หรือต่างประเทศ จะไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลการฉีดให้ได้ จึงทำให้ไม่สามารถรับรองให้ได้ โดยผู้ที่มีความประสงค์จะขอรับหนังสือยืนยัน ต้งเตรียมเอกสารประกอบด้วย เอกสารการฉีดวัคซีนที่ โรงพยาบาลออกให้หลังฉีดครบ 2 เข็ม , หนังสือเดินทาง Passport ตัวจริงและสำเนา หลักฐานความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปต่างประเทศ เช่น หนังสือแจ้งให้กลับไปเรียนต่อ , ต้องออกไปต่อวีซ่าที่ต่างประเทศ หรือใบจองทัวร์ต่างประเทศ เป็นต้น พร้อมเงินค่าธรรมเนียมจัดทำ 50 บาท ทั้งนี้สามารถติดต่อขอรับบริการได้เฉพาะในวันและเวลาราชการเท่านั้น และต้องยื่นล่วงหน้าก่อนเดินทางอย่างน้อย 1 สัปดาห์ โดยไม่รับทำด่วน หรือขอทำเพื่อเก็บไว้เผื่อการเดินทาง
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่