7 ก.ย. 64 เชียงใหม่แถลง “คลัสเตอร์หย่อมบ้านปิพอ ม.6 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย” วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากถึง 14 ราย รวมสะสมแล้ว 27 ราย โดยเตรียมตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่เพื่อรองรับผู้ป่วยแล้ว เนื่องจากเป็นพื้นที่อยู่ห่างไกล ต้องเดินทางจากอมก๋อยไปอีก 3 ชั่วโมง

259

7 ก.ย. 64 เชียงใหม่แถลง “คลัสเตอร์หย่อมบ้านปิพอ ม.6 ต.แม่ตื่น อ.อมก๋อย” วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากถึง 14 ราย รวมสะสมแล้ว 27 ราย โดยเตรียมตั้งโรงพยาบาลสนามในพื้นที่เพื่อรองรับผู้ป่วยแล้ว เนื่องจากเป็นพื้นที่อยู่ห่างไกล ต้องเดินทางจากอมก๋อยไปอีก 3 ชั่วโมง

blank
วันที่ 7 ก.ย. 64 คลัสเตอร์หย่อมบ้านปิพอ หมู่ 6 ตำบลแม่ตื่น อำเภออมก๋อย พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 14 ราย ยอดรวมสะสม 27 ราย โดยส่วนใหญ่เป็นคนในพื้นที่ที่มาร่วมทำกิจกรรมก่อสร้างอาคารศูนย์ศึกษาชุมชนบนพื้นที่สูง ของ กศน. และมีจำนวน 7 ราย ที่เดินทางไปอำเภอท่าสองยาง และอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ซึ่งพบว่ามีการระบาดอย่างต่อเนื่อง อาจเป็นสาเหตุของการแพร่กระจายโรคกับผู้ติดเชื้อในหมู่บ้าน