Homeข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ผู้บังคับบัญชา ภ.5 ออกสาส์นชี้แจ้ง กรณีเหตุวิสามัญคนร้ายที่เวียงแหง ยืนยันมุ่งมั่นบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และโปร่งใส

ผู้บังคับบัญชา ภ.5 ออกสาส์นชี้แจ้ง กรณีเหตุวิสามัญคนร้ายที่เวียงแหง ยืนยันมุ่งมั่นบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และโปร่งใส

-


ผู้บังคับบัญชา ภ.5 ออกสาส์นชี้แจ้ง กรณีเหตุวิสามัญคนร้ายที่เวียงแหง ยืนยันมุ่งมั่นบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม เสมอภาค และโปร่งใส

     ตามที่ได้เกิดเหตุวิสามัญ และทําร้ายเจ้าหน้าที่ตํารวจ สภ.เวียงแหง ขึ้นเมื่อวันที่ 23 ก.ค. 2562 ที่ผ่านมานั้น เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ รวมทั้งบรรดาข้าราชการตํารวจทั้งหลาย ต่างได้รับรู้รับทราบข้อมูล ข่าวสารผ่านสื่อประเภทต่างๆ ซึ่งต่างนําเสนอข่าวสาร โดยมีข้อเท็จจริงบางประการ ที่อาจมีความคาดเคลื่อนไป บ้าง ส่งผลให้เกิดข้อเคลือบแคลงสงสัย และวิตกวิจารณ์กันไปต่างๆ นานา ดังนั้นเพื่อให้เกิดความเข้าใจถูกต้อง ตรงกัน เป็นไปตามข้อเท็จจริงที่มีอยู่จริง จึงใคร่ขอทําความเข้าใจกับพวกเราเสียดังนี้
     ยืนยันได้ว่าเรื่องเกิดขึ้นจริง มีการเข้าปฏิบัติการตามหลักยุทธวิธีตํารวจทุกประการ เมื่อเกิดการต่อสู้ ขัดขวาง และทําร้ายเจ้าหน้าที่ จึงต้องอ้างเหตุป้องกันตามสมควรแก่เหตุ ขณะที่การสอบสวนรวบรวม พยานหลักฐานก็ได้ดําเนินการไปทุกฐานความผิด ทุกสํานวนคดีที่เกี่ยวข้อง ทั้งคดีที่ผู้ตายกระทําผิดกฎหมาย, คดีเจ้าพนักงานวิสามัญ และคดีที่เกี่ยวเนื่อง โดยพนักงานสอบสวนผู้เกี่ยวข้อง ด้วยความบริสุทธิ์ยุติธรรม ทั้งนี้ ได้นําประเด็นการเคลื่อนย้ายศพ และการทําลายพยานหลักฐานในที่เกิดเหตุมาประกอบการพิจารณา เพื่อพิจารณา ดําเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้อง เนื่องจากตํารวจถูกทําร้าย เป็นเหตุให้ไม่สามารถรักษาสถานที่เกิดเหตุเอาไว้ได้

     สําหรับการหยิบยกเอาเหตุผลบางประการขึ้นมากล่าวอ้าง ทั้งกรณีเหตุเกิดภายในพื้นที่โครงการฯ หรือการ กล่าวอ้างว่าตํารวจทําเกินกว่าเหตุนั้น วิญญชนย่อมเล็งเห็นได้โดยแจ้งชัดว่า เป็นกรณีที่ไม่บังควร ทั้งเป็นที่ทราบ โดยทั่วกันดีอยู่แล้วว่า มีการบังคับใช้กฎหมายควบคู่ไปกับการพัฒนาในพื้นที่โครงการฯ และเป็นการบั่นทอนขวัญ และกําลังใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่เสียมากกว่า อีกทั้งหากพนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบทําคดีอย่าง หละหลวม ไม่กระทําอย่างตรงไปตรงมา อย่างรอบคอบรัดกุม ตามพยานหลักฐาน ตามข้อเท็จจริงที่ปรากฏ ย่อมจะ เกิดความเสียหายที่ยากจะเยียวยาได้ในอนาคต ซ้ําจะเกิดผลร้ายอย่างมิอาจคาดหมายขึ้นได้กับตํารวจผู้ตั้งใจปฏิบัติ หน้าที่ราชการอย่างเต็มกําลังความสามารถ
     หากเกิดเหตุการณ์ หรือกิจกรรมในลักษณะการปฏิบัติการจิตวิทยา อาทิ การรวมตัวก่อเหตุโดยฝูงชน เพื่อ สร้างข้อเรียกร้องต่อทางการ ก็ขอให้พี่น้องตํารวจมีความมั่นคง อย่าได้หวั่นไหว จงพึงตระหนักว่าผู้บังคับบัญชา ทุกระดับ อยู่เคียงข้างพวกท่านเสมอ เพื่อสร้างหลักประกันแห่งความยุติธรรมให้กับสังคม โดยการอํานวยความ ยุติธรรมตามหลักกฎหมาย ตามหลักจริยธรรม ที่มีมาตรฐานแห่งความเป็นสากล เป็นที่ยอมรับได้ของส่วนราชการ ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม
     ในโอกาสนี้ ขอแจ้งให้ทราบโดยทั่วกันว่า ในวันนี้ พล.ต.ท.มนตรี สัมบุณณานนท์ ผบช.ภ.5 พร้อมด้วย พล.ต.ต.ภาณุเดช บุญเรือง รอง ผบช.ภ.5 และ พล.ต.ต.พิเชษฐ จีระนันตสิน ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ จะได้เข้าพื้นที่ เกิดเหตุอีกครั้ง เพื่ออํานวยการในส่วนที่เกี่ยวข้อง ร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ให้บังเกิดความยุติธรรม ในประการที่ สําคัญ เพื่อให้สังคมได้ประจักษ์ว่า ตํารวจภูธรภาค 5 มุ่งมั่นบังคับใช้กฎหมายด้วยความเป็นธรรม อย่างเสมอภาค ด้วยความโปร่งใสอย่างแท้จริง

Must Read

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนต่างอำเภอปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด หลังพบผู้ติดเชื้อกระจายนอกเขตอำเภอเมืองมากขึ้น เผยวันนี้มีผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสนามกลับบ้านได้แล้วกว่า 40 คน

ผู้ว่าฯ เชียงใหม่ ขอความร่วมมือประชาชนต่างอำเภอปฎิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด หลังพบผู้ติดเชื้อกระจายนอกเขตอำเภอเมืองมากขึ้น เผยวันนี้มีผู้ป่วยจากโรงพยาบาลสนามกลับบ้านได้แล้วกว่า 40 คน พร้อมเตรียม Hospitel เพื่อเพิ่มทางเลือกให้แก่ผู้ป่วย วันที่ 18 เม.ย. 64 ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมแถลงถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่...
error: Alert: Content is protected !!