6 ก.ย. 64  เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +27 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 22 ราย และ ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 5 ราย

790

 6 ก.ย. 64  เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +27 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 22 ราย และ ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 5 ราย

วันที่ 6 ก.ย. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +27 ราย
– แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 22 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 5 ราย
– ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 7,063 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 375 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 6,641 ราย
– เสียชีวิตสะสม 37 ราย
blank