“รพ.น่าน” เตือนพบการระบาดโรคหูดับ กินหมูดิบป่วยแล้ว 12 ราย เสียชีวิต 1 ราย

689

“รพ.น่าน” เตือนพบการระบาดโรคหูดับ กินหมูดิบป่วยแล้ว 12 ราย เสียชีวิต 1 ราย

การระบาดของโรคติดเชื้อหูดับ (Streptococcus Suis) โดยในขณะนี้มีผู้ป่วยติดเชื้อยืนยันแล้วทั้งหมด 12 ราย เสียชีวิต 1 ราย มีผู้ป่วยติดเชื้อในกระแสเลือดรุนแรงใส่ท่อช่วยหายใจเข้ารับการรักษาในห้องภาวะวิกฤติอายุรกรรม (ไอซียู) 2 ราย โดยผู้ป่วยมีภูมิลำเนาอาศัยอยู่ที่อำเภอภูเพียง 5 ราย อำเภอเมือง 4 ราย อำเภอท่าวังผา นาน้อย แม่จริม อำเภอละ 1 ราย ผู้ป่วยทั้งหมดเป็นเพศชาย มีอายุอยู่ระหว่าง 50-86 ปี สำหรับผู้ป่วยที่เสียชีวิตคือผู้ป่วยอายุ 68 ปี บ้านอยู่ตำบลในเวียง อ.เมืองน่าน จ.น่าน มีผู้ป่วย บางรายที่ไม่มีประวัติรับประทานเนื้อหมูดิบ แต่อาจจะเกิดจากการปนเปื้อน ซึ่งมักจะเป็นผู้ป่วยที่มีภูมิต้านทานต่ำ

นพ.พงศ์เทพ วงศ์วัชรไพบูลย์ รองผู้อำนวยการด้านบริการปฐมภูมิ และเป็นแพทย์ผู้ดูแลสังเกตุติดตามอาการผู้ป่วยในครั้งนี้ เปิดเผยว่า จากการสอบสวนพบว่าผู้ป่วยส่วนใหญ่มีประวัติรับประทานเนื้อหมู ปรุงดิบหรือกึ่งสุกกึ่งดิบ บางรายมีประวัติดื่มสุราเป็นประจำร่วมด้วย ในการสอบสวนเบื้องต้นพบว่า มีรถเร่นำหมูมาเร่ขายให้กับเขียงหมูในหมู่บ้านหลายแห่ง คาดว่าเนื้อหมูดังกล่าวอาจมาจากหมูที่ติดเชื้อโรคหูดับแล้วตาย

เชื้อโรคสเตรปโตคอคคัส ซูอิส เป็นเชื้อแบคทีเรียที่อาศัยอยู่ในต่อมทอลซิลของหมู โรคนี้เกิดได้ทั้งปีแต่มักจะมีการระบาดในช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นช่วงที่หมูมีภูมิคุ้มกันอ่อนแอ เชื้อจะกระจายเข้าสู่กระแสเลือดของหมูทำให้หมูตาย ถ้ามีผู้นำเนื้อหมูหรือเลือดหมูมารับประทานแบบไม่ผ่านความร้อนจะทำให้ติดเชื้อได้

โรงพยาบาลน่าน ขอแจ้งเตือนให้ประชาชนงดรับประทานอาหารเนื้อหมูที่ปรุงสุกๆ ดิบๆ เช่น ลาบ หลู้ เนื้อหมู ที่นำมาประกอบอาหารควรผ่านความร้อนให้ทั่วถึง เนื้อหมูที่นำมาปิ้งย่าง ควรย่างให้สุก และควรแยกตะเกียบระหว่างตะเกียบเนื้อสัตว์ดิบ กับตะเกียบที่ใช้รับประทาน เขียงที่ใช้ควรแยกระหว่างเขียงอาหารดิบเพื่อเตรียมประกอบอาหาร และอาหารสุก เพื่อระวังไม่ให้ปนเปื้อนเชื้อโรค ควรซื้อหมูที่ผ่านโรงเลี้ยง และโรงชำแหละที่มีมาตรฐาน ผู้ที่ชำแหละหมูจะต้องสวมชุดและอุปกรณ์ที่ถูกต้องตามมาตรฐานและล้างมือให้สะอาดเพื่อไม่ให้เชื้อเข้าสู่ร่างกายผ่านบาดแผล ในระหว่างการชำแหละได้

Facebook Comments