เทศบาลนครเชียงใหม่ ชี้แจงการระบาดในกองสาธารณสุขเทศบาลนครเชียงใหม่ ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพียง 4 รายเท่านั้น ไม่ใช่ 11 ราย ตามที่เป็นข่าว โดยทั้งหมดได้เข้ารับการรักษาตามหลักระบาดวิทยาเรียบร้อยแล้ว

886

ผู้อำนวยการส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ แจงการระบาดในกองสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่ ยังคงมีผู้ติดเชื้อเพียง 4 รายเท่านั้น ไม่ใช่ 11 ราย ตามที่เป็นข่าว โดยทั้งหมดได้เข้ารับการรักษาตามหลักระบาดวิทยาเรียบร้อยแล้ว

วันที่ 6 กันยายน 2564 นายดนัย สารพฤกษ์ ผู้อำนวยการส่งเสริมสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครเชียงใหม่ เปิดเผยถึงข่าวในสื่อที่แจ้งว่าได้เกิดการระบาดของโรคโควิด-19 ซึ่งเป็นคลัสเตอร์ในกองสาธารณสุข เทศบาลนครเชียงใหม่ และมีผู้ติดเชื้อถึง 11 ราย นั้น

จากการสอบสวนเชิงลึกกับผู้เกี่ยวข้อง ได้ข้อเท็จจริงว่าการติดเชื้อในกลุ่มบุคลากรสำนักการสาธารณสุข ยังคงมีเพียงแค่ 4 รายโดยเป็นข้าราชการ 1 ราย เป็นลูกจ้าง ซึ่งพนักงานขับรถ 3 ราย และทุกคนอยู่ระหว่างการรักษาดูแลตามขั้นตอน อย่างไรก็ตาม คาดว่าผู้ติดเชื้อทั้ง 4 ราย น่าจะมีแหล่งการติดเชื้อคนละแหล่งไม่เกี่ยวพันกัน โดยแหล่งที่ 1 เป็นลูกจ้างและน่าจะได้รับเชื้อมาจากคนในครอบครัวแล้วนำมาติดต่อข้าราชการที่ทำงานร่วมกันในแผนกเดียวกันจำนวน 1 ราย ซึ่งในแหล่งที่ 1 นี้ไม่มีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ส่วนแหล่งที่ 2 แหล่งสันป่าตอง เป็นพนักงานจ้างน่าจะติดจากบุคคลภายนอกที่ป่วยแล้วมาคลุกคลีหลายคนในการสังสรรค์ แล้วพนักงานจ้างเทศบาลคนดังกล่าวได้มาปฏิบัติงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานที่เป็นพนักงานขับรถ ทำให้เพื่อนร่วมงานนำไปติดเชื้อคนในครอบครับ ได้แก่ลูกและภรรยาต่อ

โดยการระบาดในห้วงวันที่ 4-5 กันยายน ที่ผ่านมา เป็นการติดเชื้อเพิ่มจากกรณีแหล่งสันป่าตองที่เป็นครอบครัวของเพื่อน ๆ พนักงานจ้างของเทศบาลฯ ซึ่งได้ยืนยันว่าไม่ได้แพร่กระจายจากตนเอง แต่เป็นบุคคลภายนอกคนดังกล่าวน่าจะเป็นผู้นำไป ไม่น่าเกี่ยวกับพนักงานของเทศบาลฯ แต่อย่างใด

ทั้งนี้ เทศบาลนครเชียงใหม่โดยผู้บริหารและสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ขอยืนยันว่าได้ดำเนินการและมีมาตรการอย่างเคร่งครัดในการป้องกันและควบคุมโรคเป็นอย่างดี ทั้งในสำนักงานเทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การคัดกรองผู้มาติดต่อราชการ การฆ่าเชื้อทำความสะอาดฯ และล่าสุดเมื่อเกิดกรณีการติดเชื้อครั้งนี้ได้นำรถพระราชทานมาตรวจหาเชื้อโควิด-19 แก่พนักงาน ข้าราชการ สำนักการสาธารณสุขและส่วนเกี่ยวข้อง รวมกว่า 200 คน และทั้งหมดผลเป็นลบ ไม่พบเชื้อ

นายดนัย สารพฤกษ์ ได้กล่าวย้ำชี้แจงข้อเท็จจริงในเบื้องต้นว่า เจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ มีผู้ติดเชื้อเพียง 4 รายเท่าเดิม และได้มีการรักษา/ควบคุมตามหลักระบาดวิทยาเรียบร้อยแล้ว ส่วนจำนวนที่เพิ่มขึ้นเป็นการติดและระบาดในพื้นที่ที่มีแหล่งโรคอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับพนักงานเทศบาลฯ และจะได้มีการให้ข้อมูลชี้แจงกับทางทีมสอบสวนโรคของจังหวัดเชียงใหม่ต่อไป

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments