บริษัท ซี.พี.เอส ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด และ หจก.อนันตภัณฑ์แทรคเตอร์2548 มอบข้าวตราฉัตรและชุดตรวจ ATK ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่แนวหน้าในสถานการณ์โควิด-19 ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี

blank

บริษัท ซี.พี.เอส ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด และ หจก.อนันตภัณฑ์แทรคเตอร์2548 มอบข้าวตราฉัตรและชุดตรวจ ATK ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่แนวหน้าในสถานการณ์โควิด-19 ณ ที่ว่าการอำเภอสารภี

blank
เราจะผ่านวิกฤต Covid-19 ไปด้วยกัน
…บริษัท ซี.พี.เอส ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด และ หจก.อนันตภัณฑ์แทรคเตอร์2548 นำทีมโดย นายฉัตรชัย วรัญญรัตนะ นายเปรมลิ้ม จิตตวัฒนรัตน์ นายสัญญา น้าประทานสุข กรรมการผู้จัดการบริษัท มอบข้าวตราฉัตรและชุดตรวจ ATK ให้กับเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่ปฏิบัติงานอยู่แนวหน้าในสถานการณ์โควิด-19 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอสารภี
…เราเล็งเห็นถึงความเสี่ยง และความปลอดภัยในการปฏิบัติหน้าที่ จึงได้มอบชุดตรวจ ATK เพื่อให้เข้าถึงการตรวจหาเชื้อการคัดกรองและควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสโควิด-19 สู่ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้า ซึ่งเป็นกำลังสำคัญในการควบคุมสถานการ์โควิด19 ทั้งนี้ยังได้มอบข้าวสารตราฉัตร ให้เจ้าหน้าที่นำกลับไปรับประทานที่บ้าน
blank
blank
blank blank blank blank blank
blank
blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank