ฝีมือนักวิจัยไทย! ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ พัฒนานวัตกรรม nSPHERE หมวกควบคุมแรงดันบวก-ลบ ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโควิด

196

ฝีมือนักวิจัยไทย! ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ พัฒนานวัตกรรม nSPHERE หมวกควบคุมแรงดันบวก-ลบ ลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อโควิด

ศูนย์นาโนเทคโนโลยีแห่งชาติ (NANOTEC) พัฒนานวัตกรรม nSPHERE  หมวกควบคุมแรงดัน (บวกและลบ) เพื่อเป็นอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่สามารถใช้งานได้สะดวกและมีประโยชน์ต่อการลดความเสี่ยงในการแพร่กระจายเชื้อ เนื่องจากหมวกฯ สามารถป้องกันละอองไอจามและฝุ่นได้ด้วยการกรองที่มีประสิทธิภาพร่วมกับการควบคุมแรงดันให้เหมาะกับประเภทของกลุ่มผู้ใช้งาน คือ หมวกแรงดันบวกสำหรับบุคลากรทางการแพทย์ (แรงดันภายในหมวกสูงกว่าภายนอก) และหมวกแรงดันลบสำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อ (แรงดันภายในหมวกต่ำกว่าภายนอก)

สรุปแนวคิดการพัฒนา: การประกอบง่าย ผลิตเร็ว ราคาไม่แพง จัดเป็นอุปกรณ์ส่วนบุคคลที่สามารถใช้งานได้สะดวก มีน้ำหนักเบาและสามารถนำอุปกรณ์ควบคุมกลับมาใช้ซ้ำได้

การใช้ประโยชน์ในสถานการณ์ปัจจุบันที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19: ส่งมอบหมวกควบคุมแรงดันบวกและลบ รวม 100 ชุด ให้กับโรงพยาบาล 9 แห่ง ได้แก่ รพ.สนามบ้านวิทยาศาสตร์สิรินธรเพื่อคนพิการ สำนักการแพทย์กรุงเทพมหานคร รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ สถาบันบำราศนราดูร เป็นต้น โดยหมวกแรงดันลบใช้สำหรับผู้ป่วยที่ติดเชื้อในการเคลื่อนย้าย หรือต้องรับการรักษา หรือทำหัตถการที่จำเป็น เช่น ฟอกเลือด เป็นต้น ส่วนหมวกแรงดันบวกใช้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์ หรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขใช้เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อในการปฏิบัติหน้าที่

หมวกควบคุมแรงดัน nSPHERE บวกและลบนั้นได้ผ่านการทดสอบผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานต่าง ๆ ได้แก่
– การทดสอบประสิทธิภาพการกรองและปราศจากรอยรั่วของ HEPA filter (ISO 14644-3)
– การทดสอบด้านความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านการแพทย์ เช่น การป้องกันกระแสรั่ว, การทนต่อศักย์และกำลังไฟฟ้าและการประเมินความปลอดภัยของส่วนประกอบต่างๆ (IEC 60601-1)
– วัสดุที่ใช้ในการประกอบผ่านการทดสอบการซึมผ่านของละอองน้ำและก๊าซ
ภายในบรรจุภัณฑ์มีเอกสารประกอบผลิตภัณฑ์ แสดงวิธีการใช้งานของหมวกควบคุมแรงดัน ข้อบ่งใช้และวิธีกำจัดหลังจากการใช้งานอย่างปลอดภัย

Facebook Comments