พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สำรวจราคาลำไยในพื้นที่ พบลำไยรูดร่วงราคาสูงขึ้น

พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ สำรวจราคาลำไยในพื้นที่ พบลำไยรูดร่วงราคาสูงขึ้น

     เมื่อวันที่ 25 ก.ค.62 สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มกำกับและพัฒนาเศรษฐกิจการค้า ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ด้านการตลาดและราคาลำไย ปีการผลิต 2562 ณ จุดรับซื้อและคัดขนาดลำไย (จุดร่อน) ในเขต อ.ดอยหล่อ และอ.หางดง โดยผลจากการลงพื้นที่พบว่า
1. ด้านการผลิต : จังหวัดเชียงใหม่ มีพื้นที่เพาะปลูกลำไย ปี 2562 จำนวน 315,177 ไร่ คาดการณ์ผลผลิตลำไย (ในฤดู) ประมาณ 119,169 ตัน
ขณะนี้เกษตรกรเก็บเกี่ยวผลผลิตแล้วประมาณร้อยละ 26 ของผลผลิตทั้งหมด
2. ด้านราคา : (บาท/กก.)
– ลำไยสดช่อ
เกรด AA+A = 35-40 บาท
เกรด A+B = 30-32 บาท
– ลำไยรูดร่วง
เกรด AA = 30-31 บาท
เกรด A = 20 บาท
เกรด B = 11-12 บาท
เกรด C = 1 บาท
– ราคาลำไยสดช่อ ราคาทรงตัวต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน โดยราคาที่เกษตรกรจำหน่ายได้ขึ้นอยู่กับคุณภาพของผลผลิต
– ราคาลำไยรูดร่วง ปรับตัวสูงขึ้นจากสัปดาห์ที่ผ่านมา 1-3 บาท/กก. เนื่องจากผลผลิตออกสู่ตลาดในปริมาณน้อย ประกอบกับผู้ประกอบการในพื้นที่เปิดจุดรับซื้อ (จุดร่อน) เพิ่มขึ้น ทำให้เกิดการแข่งขันด้านราคาซึ่งเป็นไปตามกลไกของตลาด
3. ด้านคุณภาพ : ผลผลิตที่ออกสู่ตลาดขณะนี้คุณภาพเป็นไปตามความต้องการของตลาด ในขณะนี้สภาพอากาศมีฝนตก ส่งผลให้เกษตรกรบางส่วนประสบปัญหาลำไยแตกเน่าหรือลำไยยิ้ม