ศธ. ทยอยจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ตรวจสอบสิทธิได้ในเว็บไซต์

10078

ศธ. ทยอยจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2,000 บาท ตรวจสอบสิทธิได้ในเว็บไซต์

วันที่ 4 กันยายน 2564 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกรัฐบาล เปิดเผยว่า กระทรวงศึกษาธิการ โอนช่วยเหลือภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา เพื่อบรรเทาผลกระทบของผู้ปกครอง นักเรียน และนักศึกษา ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีพ ของรัฐและเอกชน 2,000 บาทต่อคน ได้ทั้งในรูปแบบการรับเงินโอนเข้าบัญชี หรือ รับเงินสดที่โรงเรียน ตั้งแต่วันที่ 1-7 ก.ย. 2564 ส่วนโรงเรียนเอกชน จะได้รับเงิน วันที่ 6-10 ก.ย. 2564

โดยสามารถตรวจสอบสิทธิ ดังนี้

-สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) : https://student.edudev.in.th

-สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) : https://www.vec.go.th

-สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) : https://opec.go.th

หากไม่ได้รับเงินในช่วงเวลาดังกล่าว ให้ติดต่อโรงเรียน หรือสายด่วน 1579 และ 1693

Facebook Comments