“บ้านแม่กำปอง” พื้นที่ปลอดโควิด-19 พร้อมรับนักท่องเที่ยว ภายใต้การบริการที่ผ่านมาตรฐาน SHA

766

บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยว ภายใต้การให้บริการที่ผ่านมาตรฐาน SHA โดยบ้านแม่กำปอง นับว่าเป็น “พื้นที่ปลอดโควิด-19” เนื่องจากมาตรการและความร่วมมือของประชาชนในพื้นที่ จนทำให้ไม่มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19

เมื่อวันที่ 4 กันยายน 23564 นายธีรเมศธ์ ขจรพัฒนภิรมย์ หรือพ่อหลวงพรหมมินทร์ พวงมาลา อดีตผู้ใหญ่บ้านแม่กำปอง อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ ประธานการท่องเที่ยวและโฮมสเตย์แม่กำปอง เปิดเผยว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ได้ส่งผลกระทบด้านการท่องเที่ยวบ้านแม่กำปองเป็นอย่างมาก ถึง 80 เปอร์เซ็นต์ เนื่องจากมีเพียงนักท่องเที่ยวชาวไทย และชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในพื้นที่เท่านั้น ที่แวะเวียนเข้ามาท่องเที่ยว โดยในช่วงที่ผ่านมา ประชาชนในหมู่บ้านได้หันกลับไปทำการเกษตรเพื่อเลี้ยงชีพซึ่งเป็นอาชีพที่ทำอยู่เดิม

อย่างไรก็ตาม บ้านแม่กำปอง เป็นหมู่บ้านที่ไม่เคยมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 เลย ด้วยมีมาตรการและการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้แก่ประชาชน ให้ป้องกันและระมัดระวังตนเอง มีการตั้งจุดคัดกรองทางเข้า-ออก หมู่บ้าน และขอความร่วมมือให้ประชาชนออกไม่เดินทางออกนอกพื้นที่หากไม่จำเป็น นอกจากนี้ยังได้ขอความร่วมมือประชาชนที่เปิดให้บริการที่พัก หยุดการให้บริการในช่วงที่สถานการณ์การแพร่ระบาดมีความรุนแรง

ทั้งนี้ ภายหลังจาก ศบค. ได้มีการผ่อนคลายกิจกรรมมากขึ้น บ้านแม่กำปอง จึงได้มีการเตรียมความพร้อมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวอีกครั้ง ภายใต้การให้บริการของร้านค้า ที่พัก ที่ได้มาตรฐาน SHA หรือ Amazing Thailand Safety and Health Administration ซึ่งเป็นมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัยเพื่อนักท่องเที่ยว

ข่าว : นันธิกา กิจปาโล / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments