รัฐบาลญี่ปุ่น บริจาค “แอสตร้าเซเนก้า” ให้ไทยอีก 3 แสนโดส ถึงไทย 8 ก.ย. นี้

138

รัฐบาลญี่ปุ่น บริจาค “แอสตร้าเซเนก้า” ให้ไทยอีก 3 แสนโดส ถึงไทย 8 ก.ย. นี้

เมื่อวันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2564 รัฐบาลญี่ปุ่นได้ตัดสินใจที่จะบริจาควัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้า เพิ่มเติมจำนวนประมาณ 3 แสนโดสให้แก่ประเทศไทย โดยคำนึงถึงจำนวนประมาณ 1.05 ล้านโดสที่ได้บริจาคในต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา จำนวนของวัคซีนแอสตร้าเซนเนก้าที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้บริจาคให้แก่ประเทศไทยทั้งหมดเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1.35 ล้านโดส

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนและส่งความช่วยเหลือทางด้านวัคซีนและอื่นๆ แก่ประเทศไทยอีกด้วย อาทิเช่น เครื่องผลิตออกซิเจนจำนวน 775 เครื่องเพื่อผู้ป่วยโควิด รวมถึงการเตรียมความพร้อมระบบลูกโซ่ความเย็นที่มีความจำเป็นต่อการจัดเก็บและการขนส่งวัคซีนและการส่งเสริมระบบการตรวจหาเชื้อและการพัฒนายารักษาโรค โดยในครั้งนี้จะมีการบริจาควัคซีนของแอสตร้าเซนเนก้าเพิ่มเติมอีกด้วย

ประเทศญี่ปุ่นจะสนับสนุนประเทศไทยซึ่งเป็น “พันธมิตรเชิงกลยุทธ์” ของญี่ปุ่นอย่างเต็มกำลัง เพื่อบรรเทาสถานการณ์การติดเชื้อของโรคโควิด-19 ในประเทศไทย

Facebook Comments