เชียงใหม่แถลง‼️ พบอีก 1 คลัสเตอร์ใหม่ “ครอบครัว บ.บีไบรเทอร์ โซลาร์เซลล์ ต.ท่าศาลา” ล่าสุดพบการติดเชื้อขยายสู่ชุมชนแล้ว

1176

เชียงใหม่แถลง‼️ พบอีก 1 คลัสเตอร์ใหม่ “ครอบครัว บ.บีไบรเทอร์ โซลาร์เซลล์ ต.ท่าศาลา” ล่าสุดพบการติดเชื้อขยายสู่ชุมชนแล้ว

blank

วันนี้ (3 ก.ย. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ แถลงสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ประจำวัน ว่า เมื่อวานนี้ (2 ก.ย. 64) ได้มีการตรวจคัดกรองกลุ่มเสี่ยง และผู้สัมผัส จำนวน 2,167 ราย พบผู้มีผลบวก 27 ราย โดยปัจจัยเสี่ยงของการติดเชื้อพบว่าเป็นการสัมผัสในครอบครัวมีสัดส่วนที่เพิ่มสูงขึ้น สาเหตุจากการกักตัวที่ไม่ถูกต้อง ส่วนการสัมผัสในสถานที่ทำงาน ชุมชน และการสัมผัสจากแหล่งระบาดในต่างจังหวัด ลดลงอย่างชัดเจน

blank

การตรวจผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัด ที่สนามบินเชียงใหม่ 43 ราย สถานีรถไฟ 32 ราย สถานีขนส่งอาเขต 37 ราย รถยนต์ส่วนตัวที่ด่านดอนจั่น 6 ราย ด่านสารภี 91 ราย และที่ด่านดอยเต่า 15 ราย ทั้งหมดผลเป็นลบ นอกจากนี้ ได้มีการลงพื้นที่ตรวจที่วัดหัวฝาย ตำบลช้างคลาน จำนวน 26 ราย ผลเป็นลบทั้งหมด ส่วนการตรวจที่ TOT สารภี จำนวน 100 ราย พบผู้มีผลบวก 1 ราย

สำหรับผู้ติดเชื้อ 27 รายใหม่ ในวันนี้ เป็นผู้ติดเชื้อในจังหวัดทั้งหมด โดยเป็นผู้สัมผัสผู้ติดเชื้อรายก่อนหน้า 2 ราย อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 1 ราย และมาจากคลัสเตอร์/กลุ่มต่าง ๆ ประกอบด้วย คลัสเตอร์ร้านหมูใจดี และ บริษัทจิตรุ่งเรืองกรุ๊ป หมู่ที่ 10 อำเภอสันกำแพง จำนวน 5 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสม 38 ราย โดย CM7069 อาศัยอยู่ที่ตำบลแม่คือ อำเภอดอยสะเก็ด เป็นสามีของ CM7044 ทำงานขับรถส่งหมูจากบริษัทจิตรุ่งเรืองกรุ๊ป ส่วนอีก 4 ราย คือ CM7078 ถึง CM7081 เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของ CM6802 ที่ทำงานร้านหมูใจดี พบระหว่างการกักตัว ทำให้ไม่มีผู้ติดเชื้อเพิ่ม จึงขอแจ้งให้ผู้ที่ติดต่อธุรกิจ/รับส่งสินค้า หรือมีประวัติเดินทางไปที่ บริษัทจิตรุ่งเรืองกรุ๊ป ระหว่างวันที่ 19-30 สิงหาคม 2564 ให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมกักตัว 14 วัน นับจากวันที่สัมผัสเสี่ยงวันสุดท้าย

คลัสเตอร์โกดังลำไย ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง จำนวน 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของ CM6886 ซึ่งอาศัยอยู่ที่หมู่ 6 บ้านก๊างหงส์ ตรวจพบระหว่างการกักตัว จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่ม รวมผู้ติดเชื้อสะสม 36 ราย, คลัสเตอร์ บริษัท JB Printing ตำบลหนองแฝก อำเภอสารภี จำนวน 1 ราย เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงกับ CM6851 พบระหว่างการกักตัว จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่ม รวมผู้ติดเชื้อสะสม 19 ราย, คลัสเตอร์หมู่ที่ 8 บ้านแหวน อำเภอหางดง จำนวน 1 ราย ตรวจพบครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัว รวมผู้ติดเชื้อสะสม 18 ราย ,คลัสเตอร์บริษัทท็อปคาร์เร้นท์ และบริษัทมิตซู แสงชัย สาขาสี่แยกรวมโชค จำนวน 1 ราย เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวของ CM6927 พบระหว่างการกักตัว รวมผู้ติดเชื้อสะสม 16 ราย

คลัสเตอร์หมู่ที่ 5 บ้านต้นโชค ตำบลหนองบัว อำเภอไชยปราการ จำนวน 5 ราย ทั้งหมดเป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงในครอบครัว ตรวจพบจากการตรวจครั้งที่ 2 ระหว่างการกักตัวใน Local Quarantine ของตำบล ไม่มีผู้สัมผัสเพิ่ม รวมผู้ติดเชื้อสะสม 16 ราย , คลัสเตอร์ร้าน 9P Kitchen ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน 3 ราย โดย CM7055 และ CM7062 เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงของตำรวจที่เจอกันครั้งแรก อาศัยอยู่ที่อำเภอสันกำแพง ส่วน CM7057 เป็นพนักงานในร้าน ทั้งหมดพบระหว่างการกักตัว จึงไม่มีผู้สัมผัสเพิ่ม รวมผู้ติดเชื้อสะสม 14 ราย , บริษัท ยู.อาร์.เคมีคอล จำกัด จำนวน 4 ราย ศูนย์บริการลูกค้าทีโอที สารภี จำนวน 1 ราย

และคลัสเตอร์ใหม่ ครอบครัว บริษัทบีไบรเทอร์ โซลาร์เซลล์ ตำบลท่าศาลา จำนวน 2 ราย รวมผู้ติดเชื้อสะสมคลัสเตอร์นี้ 8 ราย ขณะนี้พบการติดเชื้อขยายออกไปสู่ชุมชนแล้ว โดย CM7058 เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวกับ CM7011 ที่ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง พบระหว่างการกักตัว ส่วน CM7065 เป็นผู้สัมผัสของช่างรับเหมาที่ไปรับประทานอาหารร่วมกัน ซึ่งเป็นผู้สัมผัสในครอบครัว ที่บ้านน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง มีการนำผู้สัมผัสเสี่ยงสูงมาตรวจหาเชื้อทั้งหมดแล้ว และได้สั่งให้ผู้ที่มีผลการตรวจเป็นลบ กักตัว 14 วัน

ด้านข้อมูลการฉีดวัคซีนจังหวัดเชียงใหม่ มีผู้รับการฉีดไปแล้ว 429,906 ราย คิดเป็นร้อยละ 34.09 ของประชากรเป้าหมายที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ (1.2 ล้านคน) สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ ขณะนี้ฉีดไปแล้วร้อยละ 42.29 ผู้ป่วย 7 กลุ่มโรคเรื้อรัง ฉีดไปแล้วร้อยละ 43.92 ประชาชนทั่วไปอายุ 18-59 ปี ฉีดไปแล้วร้อยละ 29.31

สำหรับประชาชนทั่วไป อายุ 18-59 ปี หน่วยฉีดจะเป็นผู้เรียกเข้ารับการฉีดวัคซีนตามคิวฉีดที่จองไว้ในเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง” เท่านั้น ยังไม่เปิดให้ Walk in ส่วนการตรวจสอบคิว “ก๋ำแปงเวียง” ในรายอำเภอ สามารถตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ “ก๋ำแปงเวียง”ช่อง “สรุปคิวรายอำเภอ”

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

blank

blank blank blank blank blank blank blank