นายกฯ แจงสภา รับมือโควิดได้ดี ย้ำซื้อซิโนแวคมาใช้ฉีดไขว้ รับมือสายพันธุ์เดลต้า

193

นายกฯ แจงสภา รับมือโควิดได้ดี ย้ำซื้อซิโนแวคมาใช้ฉีดไขว้ รับมือสายพันธุ์เดลต้า

วันที่ 2 กันยายน 2564 พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ชี้แจงเหตุผลที่รัฐบาลยังใช้วัคซีนซิโนแวค เพราะ WHO ย้ำเสมอว่าวัคซีนทุกชนิด มีประสิทธิภาพ “กันป่วย – กันตาย” ซิโนแวคเป็น “วัคซีนเชื้อตาย” ที่มั่นใจได้ว่า “ผลข้างเคียงน้อย” อยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ สั่งซื้อแล้ว “พร้อมส่ง” ตามจำนวน เวลาที่ต้องการ นำมาใช้ในการฉีดไขว้กับแอสตราเซเนก้า เพื่อสร้างภูมิต้านทาน เนื่องจากไวรัสสายพันธุ์เดลด้าแพร่กระจายง่ายและเร็ว

ขออย่าด้อยค่าวัคซีน เพราะอาจกระทบความสัมพันธ์ระหว่างประเทศได้ ในภาพรวมระยะเวลา 1 ปี 8 เดือน นับว่าไทยรับมือการระบาดระลอกนี้ได้ดีกว่าค่าเฉลี่ยทั่วโลก ตัวเลขของประเทศไทย อัตราการติดเชื้อ และสัดส่วนการตายของไทย “ต่ำกว่า” ค่าเฉลี่ยของโลก มีอัตราการติดเชื้ออยู่ที่ 1.8% สัดส่วนการตายอยู่ที่ 0.96% กล่าวคือคนไทย 100 คน จะมีโอกาสติดเชื้อประมาณ 1.8 คน และคนที่ติดเชื้อ 100 คน จะมีโอกาสเสียชีวิตไม่ถึง 1 คน สรุปได้ว่าไทยมีอัตราการตาย “ต่ำมาก” ประเทศหนึ่งในโลก เมื่อเทียบกับค่าเฉลี่ยของทั้งโลก

เมื่อเปรียบเทียบประเทศในบริบทใกล้เคียงกัน ทั้งในเชิงภูมิศาสตร์ สังคม และเศรษฐกิจอย่างประเทศในภูมิภาคอาเซียน ก็พบว่าประเทศไทยไม่ได้มีอัตราการติดเชื้อและอัตราการตายสูงที่สุดในอาเซียน รวมทั้งในด้านการฉีดวัคซีนประเทศไทยก็ไม่ได้ดำเนินการล่าช้าที่สุด หรือฉีดให้กับประชาชนได้น้อยที่สุดอย่างที่ถูกกล่าวอ้าง

Facebook Comments