1 ก.ย. 64  เชียงใหม่วันนี้ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 28 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 23 ราย และผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 5 ราย

572

 1 ก.ย. 64  เชียงใหม่วันนี้ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 28 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 23 ราย และผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 5 ราย

วันที่ 1 ก.ย. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +28 ราย
– แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 23 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 5 ราย
– ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 6,949 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 462 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 6,446 ราย
– เสียชีวิตสะสม 36 ราย
blank