รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด Covid-19 รายวัน ที่ จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม- 30 สิงหาคม 2564

562

รายงานยอดผู้ติดเชื้อโควิด Covid-19 รายวัน ที่ จังหวัดเชียงใหม่  ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม- 30 สิงหาคม 2564

ยอดผู้ติดเชื้อโควิด-19 ที่จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 30 กรกฎาคม- 30 สิงหาคม 2564

กรกฎาคม 64

– 30 ก.ค. 64  จำนวน  102 ราย

-31 ก.ค. 64 จำนวน 46 ราย

สิงหาคม 64

-1 ส.ค. 64 จำนวน 59 ราย

-2 ส.ค. 64 จำนวน 63 ราย

-3 ส.ค. 64 จำนวน 66 ราย

-4 ส.ค. 64 จำนวน 49 ราย

-5 ส.ค. 64 จำนวน 47 ราย

-6 ส.ค. 64 จำนวน 60 ราย

-7 ส.ค. 64 จำนวน 72 ราย

-8 ส.ค. 64 จำนวน  36 ราย

-9 ส.ค. 64 จำนวน 34 ราย

-10 ส.ค. 64 จำนวน 52 ราย

-11 ส.ค. 64 จำนวน 65 ราย

-12 ส.ค. 64 จำนวน 62 ราย

-13 ส.ค. 64 จำนวน  62 ราย

-14 ส.ค. 64 จำนวน 62 ราย

-15 ส.ค. 64 จำนวน  41 ราย

-16 ส.ค. 64 จำนวน 53 ราย

-17 ส.ค. 64 จำนวน  34 ราย

-18 ส.ค. 64 จำนวน 37 ราย

-19 ส.ค. 64 จำนวน  41 ราย

-20 ส.ค. 64 จำนวน 51 ราย

-21 ส.ค. 64 จำนวน 35 ราย

-22 ส.ค. 64 จำนวน  36 ราย

-23 ส.ค. 64 จำนวน 27 ราย

-24 ส.ค. 64 จำนวน  16 ราย

-25 ส.ค. 64 จำนวน 16 ราย

-26 ส.ค. 64 จำนวน  36 ราย

-27 ส.ค. 64 จำนวน 48 ราย

-28 ส.ค. 64 จำนวน 49 ราย

-29 ส.ค. 64 จำนวน 31 ราย

-30 ส.ค. 64 จำนวน 34 ราย

 

Facebook Comments