แอดมินข้าวขิงพาชม ศาลพระพิฆเนศ อาเขตเชียงใหม่ เปิดให้เข้ากราบไหว้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

10260

แอดมินข้าวขิงพาชม ศาลพระพิฆเนศ อาเขตเชียงใหม่ เปิดให้เข้ากราบไหว้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง

blank

….”ศาลพระพิฆเนศ อาเขตเชียงใหม่” ศาลกราบไหว้ตามความเชื่อที่เป็นสถานที่กว้างขวาง ดูปลอดโปร่ง และเป็นระเบียบ มีการจัดแบ่งเป็นสัดส่วน มีร้านค้าจำหน่ายเครื่องสักการบูชาพระองค์เทพต่างๆ ซึ่งด้านหน้าสุดของศาลจะเป็นประดิษฐานพระพิฆเนศปางยืนประทานพร 4 พระกร องค์เทพที่มีความเชื่อนับถือศรัทธาในฐานะองค์บรมครูแห่งศิลปวิทยาการ 18 ประการ หรือเรียกได้ว่าเป็นเทพแห่งศิลปะทั้งมวล รวมทั้งสามารถขจัดอุปสรรคทั้งปวงให้หมดสิ้นไป

….ถัดเข้ามาด้านในจะเป็นที่ประดิษฐานพระพรหม เทพเจ้าสูงสุด (ตรีมูรติ) ในคติของศาสนาพราหมณ์-ฮินดู อีกทั้งยังมีพระพิฆเนศ 3 เศียร, พระอรรธนารีศวร, พระตรีมูรติ เทพเจ้าแห่งความรัก, พระพิฆเนศปางสามเศียร, พระราหู เทวดานพเคราะห์ที่มีความเชื่อกันว่าสามารถบันดาลประโยชน์และโทษให้เกิดขึ้นกับบุคคล หรือสิ่งต่างๆ ได้, ครูกายแก้ว, พระพรหม, พระราหูหมุนเรียกทรัพย์, เทพทันใจ เทพผู้ที่สามารถดลบันดาลให้แก่ผู้ทุกข์ร้อน ที่เข้าไปอธิษฐานขอพรจากท่านได้ผลชะงัดรวดเร็วทันใจ, เทพกระซิบ เทพที่มีความเชื่อว่า ถ้าจะอธิษฐานขออะไรกับเทพองค์นี้ต้องกระซิบ และพระพิฆเนศปางประทับทอง พระพิฆเนศแห่งความร่ำรวย ที่ทรงประทับนั่งอยู่บนก้อนเงิน เพื่อแสดงถึงความมั่งคั่งมั่งมี

? ศาลพระพิฆเนศ อาเขตเชียงใหม่ อยู่บริเวณด้านหน้าท่ารถทัวร์นครชัยแอร์ ฝั่งอาเขตเก่า ถนนแก้วนวรัฐ ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

⏰ เปิดให้เข้ากราบไหว้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง มีองค์เทพต่างๆ ให้ได้กราบไหว้ตามความเชื่อของแต่ละท่านที่แตกต่างกันออกไป

? มีจุดจำหน่ายดอกไม้ธูปเทียน เครื่องสักการบูชาต่างๆ ภายในศาล

? Map : https://goo.gl/maps/G1mKppT6FmWHGBoM9

blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank blank