30 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +34 ราย  แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 32 ราย และผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 2 ราย

855

30 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +34 ราย  แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 32 ราย และผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 2 ราย

ส่วนมากเป็นการติดเชื้อในจังหวัด …เชียงใหม่วันนี้ พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม 34 ราย
วันที่ 30 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +34 ราย
– แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 32 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 2 ราย
– ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 6,894 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 461 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 6,387 ราย
– เสียชีวิตสะสม 36 ราย