29 ส.ค.64 เชียงใหม่ พบอีก 2 คลัสเตอร์ใหม่ ครอบครัวในชุมชนป่าตันงาม เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ยอดรวมสะสม 8 ราย และ บริษัทคำหล้าฟ้าว และครอบครัวในตำบลสันกำแพง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย ยอดรวม 10 ราย

440

29 ส.ค.64 เชียงใหม่ พบอีก 2 คลัสเตอร์ใหม่ ครอบครัวในชุมชนป่าตันงาม เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ยอดรวมสะสม 8 ราย และ บริษัทคำหล้าฟ้าว และครอบครัวในตำบลสันกำแพง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย ยอดรวม 10 ราย

1.คลัสเตอร์ใหม่ ครอบครัวในชุมชนป่าตันงาม เขตเทศบาลนครเชียงใหม่ ได้มีการแพร่ระบาดออกไปสู่ชุมชนแล้ว โดยวันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 2 ราย ยอดรวมผู้ติดเชื้อทั้งหมด 8 ราย โดย CM 6920 เป็นผู้สัมผัสเสี่ยงสูงเดิมที่สัมผัสกับพนักงานขับรถ CM 6764 ตรวจพบระหว่างกักตัว ไม่มีผู้สัมผัสเพิ่ม และ CM 6919 เป็นผู้สัมผัสในชุมชน อาศัยอยู่ในละแวกบ้านใกล้กับ CM 6781 ได้ดำเนินการเฝ้าระวังในกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง ทำการเฝ้าระวังโดยรอบชุมชน และเร่งตรวจเชิงรุกในพื้นที่แล้ว
2. คลัสเตอร์ใหม่ บริษัทคำหล้าฟ้าว และครอบครัวในตำบลสันกำแพง วันนี้พบผู้ติดเชื้อเพิ่ม 4 ราย ยอดรวม 10 ราย โดยพบผู้ติดเชื้อรายแรกเป็นพนักงานธนาคารออมสิน สาขาแม่โจ้ และสอบสวนพบว่าได้ไปรับประทานอาการร่วมกับน้องสาวที่บ้านสันกำแพง จากการติดตามตัวกลุ่มเสี่ยงสูงเข้ามาตรวจ Swab วันนี้พบผู้มีผลบวก 4 ราย โดย 2 ราย CM 6914 และ 6915 เป็นผู้สัมผัสในครอบครัวน้องสาว ส่วนอีก 2 คนเป็นเจ้าหน้าที่ในบริษัทที่น้องสาวทำงานอยู่ โดยเป็นบริษัททำงานด้านสถาปนิกตั้งอยู่ในโรงแรมแถวไนท์พลาซ่า มีพนักงานประมาณ 6-8 คน ติดตามเข้ามาตรวจหมดแล้ว
blank