สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบิน 5 เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 

168

สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบิน 5 เส้นทาง ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป 

กรุงเทพฯ / 28 สิงหาคม 2564 (วันนี้) – บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส แจ้งการกลับมาเปิดให้บริการเที่ยวบิน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นไป ใน 5 เส้นทางบิน ดังนี้

1. เส้นทางกรุงเทพฯ – สมุย (ไป-กลับ) : ให้บริการทุกวัน วันละ 3 เที่ยวบิน
2. เส้นทางกรุงเทพฯ – เชียงใหม่ (ไป-กลับ) : ให้บริการสัปดาห์ละ 5 เที่ยวบิน (เฉพาะวันจันทร์, พุธ, ศุกร์, เสาร์ และอาทิตย์)
3. เส้นทางกรุงเทพฯ – ภูเก็ต (ไป-กลับ) : ให้บริการสัปดาห์ละ 5 เที่ยวบิน (เฉพาะวันจันทร์, พุธ, ศุกร์, เสาร์ และอาทิตย์)
4. เส้นทางกรุงเทพฯ – ลำปาง (ไป-กลับ) : ให้บริการสัปดาห์ละ 4 เที่ยวบิน (เฉพาะวันจันทร์, พฤหัสบดี, ศุกร์ และอาทิตย์) เริ่มให้บริการวันที่ 9 กันยายน 2564
5. เส้นทางกรุงเทพฯ – สุโขทัย (ไป-กลับ) : ให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (เฉพาะวันจันทร์, พุธ และศุกร์) เริ่มให้บริการวันที่ 16 กันยายน 2564

นอกจากนี้สายการบินฯ ยังคงให้บริการเที่ยวบินสนับสนุนโครงการสมุย พลัส โมเดล และภูเก็ต แซนด์บ็อกซ์ จำนวน 3 เส้นทางอย่างต่อเนื่อง ได้แก่

เส้นทางกรุงเทพฯ – สมุย (ไป-กลับ) เฉพาะผู้โดยสารที่ต่อเครื่องมาจากต่างประเทศ ให้บริการวันละ 2 เที่ยวบิน

เส้นทางสมุย – สิงคโปร์ (ไป-กลับ) ให้บริการสัปดาห์ละ 3 เที่ยวบิน (เฉพาะวันจันทร์ พฤหัสบดี และอาทิตย์) และเส้นทางสมุย – ภูเก็ต (ไป-กลับ) ให้บริการสัปดาห์ละ 5 เที่ยวบิน (เฉพาะวันจันทร์ พุธศุกร์ เสาร์ และอาทิตย์)

ทั้งนี้ ผู้โดยสารสามารถตรวจสอบรายละเอียดเที่ยวบินเพิ่มเติมได้ที่
https://www.bangkokair.com/flight/flightSchedule

สายการบินฯ แนะนำผู้โดยสารกรุณาตรวจสอบประกาศ คำสั่ง และข้อกำหนดต่างๆ ของจังหวัดหรือเมืองปลายทางที่ต้องการจะเดินทางเข้าออกก่อนเดินทางทุกครั้ง จากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ

 ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
กระทรวงมหาดไทย (ศบค.มท.) http://www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด/
 ท่าอากาศยานไทย (ทอท.) www.airportthai.co.th/th/
 กรมท่าอากาศยาน www.facebook.com/DepartmentOfAirports/
ผู้โดยสารสามารถติดต่อสายการบินฯ ได้ทางช่องทางด้านล่าง
 ศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center) โทร 1771 หรือ 02-270-6699 ตั้งแต่เวลา 08.00-20.00 น.
 PG Live Chat: https://bit.ly/PGLiveChatTH
 อีเมล: reservation@bangkokair.com

บริษัทฯ ยังคงยึดมั่นในการให้บริการโดยคำนึงถึงความปลอดภัย และสุขอนามัยของผู้โดยสารและพนักงานผู้ปฏิบัติงานเป็นสำคัญ และดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างต่อเนื่องโดยเคร่งครัด

Bangkok / 28 August 2021 (Today) – Bangkok Airways Public Company Limited announces
the resumption of its five routes which are Bangkok – Samui, Bangkok – Chiang Mai,
Bangkok – Phuket, Bangkok – Sukhothai and Bangkok – Lampang, starting from 1
September 2021 onwards.

Flight schedules for the resumed routes will be as follows;
1. Bangkok – Samui (v.v.) 3 flights daily
2. Bangkok – Chiang Mai (v.v.) 5 flights per week (Monday, Wednesday, Friday, Saturday
and Sunday)
3. Bangkok – Phuket (v.v.) 5 flights per week (Monday, Wednesday, Friday, Saturday and
Sunday)
4. Bangkok – Lampang (v.v.) 4 flights per week (Monday, Thursday, Friday and Sunday),
*starting from 9 September 2021 onwards
5. Bangkok – Sukhothai (v.v.) 3 flights per week (Monday, Wednesday and Friday),
*starting from 16 September 2021 onwards

In addition to that, the airline continues to support Thailand’s re-opening projects which
are Phuket Sandbox and Samui Plus by offering the following services;

 Bangkok – Samui (v.v.) (sealed-route flights) which accommodate transit/transfer
international passengers, connecting from Bangkok (Suvarnabhumi) to Koh Samui
(2 flights per day)
 Samui – Singapore (v.v.), available 3 flights per week (Monday, Thursday and
Sunday)
 Samui – Phuket (v.v.) available 5 flights per week (Monday, Wednesday, Friday,
Saturday and Sunday)
Passengers can visit the website https://www.bangkokair.com/flight/flightSchedule for
more details about flight schedules.

Additionally passengers are also required to strictly follow guidelines issued by each
provincial office and/or destination. Passengers can check announcements, orders, and
travel procedures, for each destination prior to travel from the related authorities such as:

 The Centre for COVID-19 Situation Administration (CCSA)
http://www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด/
 Airports of Thailand www.airportthai.co.th/th/
 Department of Airports www.facebook.com/DepartmentOfAirports/
Passengers can contact the airline via the following channels;
 Call Center: Tel. 1771 and 02-270-6699 (during 8 a.m. – 8 p.m.)
 Email: Reservation@bangkokair.com
 PG Live Chat: https://bit.ly/PGLiveChatEN

Bangkok Airways remains committed to the safety and hygiene of our passengers and
employees as the highest priority. The airlines strictly implement surveillance measures to
prevent the spread of COVID-19

Facebook Comments