สนามบินเชียงใหม่พร้อมรับผู้โดยสาร รับคลายล็อกเปิดน่านฟ้าในประเทศ 1 ก.ย. นี้ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

3151

สนามบินเชียงใหม่พร้อมรับผู้โดยสาร รับคลายล็อกเปิดน่านฟ้าในประเทศ 1 ก.ย. นี้ พร้อมปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

วันที่ 28 ส.ค.64 รายงานข่าวแจ้งว่า ภายหลัง ศบค. มีมติคลายล็อกมีสถานการณ์ควบคุมโรคโควิด-19 ในพื้นที่ควบคุมสูงสุด 29 จังหวัด โดยอนุญาตสามารถเดินทางข้ามจังหวัดได้ (เฉพาะเหตุจำเป็น) และให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

blank

ล่าสุด ท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ ประกาศความพร้อมในการให้บริการผู้โดยสารภายในประเทศ โดยงานประชาสัมพันธ์ท่าอากาศยานเชียงใหม่ ระบุว่า ในช่วงที่ผ่านมาแม้จะไม่มีเที่ยวบิน แต่เจ้าหน้าที่ทุกส่วนยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและพร้อมที่จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ทันที ส่วนจำนวนสายการบินและเที่ยวบินที่จะกลับมาให้บริการอีกครั้งตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน อยู่ระหว่างรวบรวมตารางบิน จึงยังบอกไม่ได้ว่าแต่ละสายการบินจะกลับมาให้บริการกี่เที่ยวบินในแต่ละวัน ขณะที่การปฏิบัติตัวของผู้โดยสาร เบื้องต้นให้เป็นไปตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) กำหนด ทั้งนี้จะแจ้งรายละเอียดให้ทราบอีกครั้งหลังมีประกาศจาก กพท.

blank

ขณะที่การเดินทางเข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคของจังหวัด โดยผู้ที่เดินทางมาจากพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด หรือ สีแดงเข้ม จะต้องกรอกในระบบ “CM-CHANA” ไม่น้อยกว่า 24 ชั่วโมงก่อนเดินทางเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่ และแสดงหลักฐานการลงทะเบียนดังกล่าวต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ และ ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 (swab) ทุกราย และต้องกักตัวเป็นเวลา 14 วัน

blank

ทั้งนี้ผู้ที่ฉีดวัคซีนครบแล้ว หากประสงค์จะขอผ่อนผัน ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด 19 (swab) และ ไม่ต้องกักตัว ให้ยื่นเอกสารหลักฐานพร้อมแบบ ชม. 4 ต่อเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่ เพื่อให้เจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อออกคำสั่งคุมไว้สังเกต ส่วนกรณีผู้ที่เดินทางมาจากจังหวัดอื่น ๆ นอกเหนือจากที่ระบุข้างต้นไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องตรวจ swab แต่ให้สังเกตอาการตนเองอย่างใกล้ชิด

blank blank blank blank blank blank