มาแล้ว! ศูนย์ไบโอเทค สวทช. พัฒนาชุดตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 สำเร็จรูป  COVYD-19 Ab Test kit ฝีมือนักวิจัยไทย ใช้งานง่าย รวดเร็ว แม่นยำ ราคาถูก

94

มาแล้ว! ศูนย์ไบโอเทค สวทช. พัฒนาชุดตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 สำเร็จรูป  COVYD-19 Ab Test kit ฝีมือนักวิจัยไทย ใช้งานง่าย รวดเร็ว แม่นยำ ราคาถูก

ศูนย์ไบโอเทค สวทช. พัฒนาชุดตรวจภูมิคุ้มกันโควิด-19 สำเร็จรูป ชื่อ “COVYD-19 Ab Test kit (ELISA)” ใช้งานง่าย รวดเร็ว แม่นยำ ราคาถูก ให้หน่วยศึกษาวิจัยใช้ตรวจระดับภูมิคุ้มกันจากการติดเชื้อหรือหลังได้รับวัคซีน โดยอยู่ระหว่างขอประเมินจาก อย.
ชุดตรวจนี้อ่านค่าภูมิคุ้มกันในหน่วยมาตรฐานเดียวกับองค์การอนามัยโลก (WHO) โดยหากตรวจพบภูมิคุ้มกันไวรัสโควิด-19 จะแสดงสัญญาณสีออกมา ซึ่งจะต้องใช้เครื่องอ่านผลที่มีอยู่ในห้องปฏิบัติการและ รพ.ขนาดกลางทั่วไป
การตรวจภูมิคุ้มกันในระดับประชากร จะเป็นข้อมูลสำคัญในการวางแผนการบริหารวัคซีน บริหารบุคลากรด่านหน้า และกำหนดมาตรการด้านสาธารณสุขที่เหมาะสม
ที่มา : ไทยคู่ฟ้า
Facebook Comments