25 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +16 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 11 รายและ ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 5 ราย

460

25 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +16 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 11 รายและ ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 5 ราย

วันที่ 25 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +16 ราย
– แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 11 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 5 ราย
– ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 6,696 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 529 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 6,128 ราย
– เสียชีวิตสะสม 34 ราย
Facebook Comments