เชียงใหม่เผย ได้รับจัดสรร “ซิโนแวค” มาอีก 40,000 โดส ฉีดให้กลุ่มเสี่ยง ส่วน “แอสตร้าฯ” ได้มาอีก 50,000 โดส นำมาฉีดเป็นเข็มสอง

1116

เชียงใหม่เผย ได้รับจัดสรร “ซิโนแวค” มาอีก 40,000 โดส ฉีดให้กลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ-ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง-หญิงตั้งครรภ์ ส่วน “แอสตร้าฯ” ได้มาอีก 50,000 โดส นำมาฉีดเป็นเข็มสอง

เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 64 ที่ห้องประชุม 4 ชั้น 4 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายแพทย์วรัญญู จำนงประสาทพร รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยในการแถลงข่าวสื่อมวลชนประจำสัปดาห์ โดยกล่าวถึงการบริหารจัดการวัคซีน จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรวัคซีนซิโนแวค เพิ่มมาอีก 40,000 โดส และแอสตร้า เพิ่มมาอีก 50,000 โดส โดยวัคซีนซิโนแวค 40,000 โดส จะฉีดในกลุ่มเป้าหมาย 608 ได้แก่ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป กลุ่ม 7 โรคเรื้อรัง และกลุ่มหญิงตั้งครรภ์ 12 สัปดาห์ขึ้นไป เนื่องจากเป็นกลุ่มเสี่ยงที่มีสถิติการป่วยรุนแรงและเสียชีวิต และจะใช้ในแคมเปญการฉีดวัคซีนแก่ “กลุ่มคนอ้วน” ที่มีน้ำหนักดัชนีมวลกายเกิน 30 หรือผู้ชายน้ำหนัก 90 กิโลกรัมขึ้นไป และผู้หญิงน้ำหนัก 70 กิโลกรัมขึ้น ซึ่งเป็นอีกหนึ่งกลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสป่วยรุนแรงหากติดเชื้อโควิด-19 ส่วนแอสตร้าเซเนก้า 50,000 โดส จะเป็นเข็มที่ 2 สำหรับกลุ่มที่ได้รับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 1 ไปในห้วงก่อนหน้านี้ และกลุ่มที่ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 มาแล้วจากพื้นที่อื่น โดยเฉพาะจากกรุงเทพมหานคร เพราะหากมีการกลับไปฉีดในพื้นที่เสี่ยง ก็กังวลว่าอาจเกิดการแพร่กระจายของเชื้อได้

ส่วนการฉีดวัคซีนกระตุ้นให้กับประชาชนกลุ่มอื่น ๆ หลังจากได้ฉีดให้แก่ลุ่มเป้าหมายที่มีโอกาสป่วยหนักรุนแรงครบถ้วนแล้ว จะได้ทยอยกระจายฉีดไปในกลุ่มเสี่ยงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิ อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ทหาร ตำรวจ ผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ ๆ จะต้องไปสัมผัสกับบุคคลจำนวนมาก โดยคาดว่าไม่เกินสิ้นปีนี้ จะได้ทยอยกระตุ้นเข็มที่ 3 ในกลุ่มประชาชนทั่วไป รวมถึงผู้ที่ยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ซึ่งมีอีกกว่า 70 เปอร์เซ็นต์

ข่าว : นันธิกา กิจปาโล-สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Facebook Comments