เชียงใหม่ เร่งฉีดวัคซีนกลุ่มบริการนักท่องเที่ยวท่องเที่ยว ดันเปิดชาร์มมิ่งเชียงใหม่ รับนักเที่ยวต่างชาติทัน 1 ต.ค. 2564 มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งหมด 1,400 คน

648

เชียงใหม่ เร่งฉีดวัคซีนกลุ่มบริการนักท่องเที่ยวท่องเที่ยว ดันเปิดชาร์มมิ่งเชียงใหม่ รับนักเที่ยวต่างชาติทัน 1 ต.ค. 2564 มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งหมด 1,400 คน

วันที่ 22 ส.ค.64 รายงานข่าวแจ้งว่า ตลอดช่วงวันนี้ ผู้ประกอบการและพนักงานในธุรกิจท่องเที่ยว ชมรมร้านอาหาร รถเช่า กลุ่มพนักงานภาคการขนส่ง ชมรมธนาคาร สมาชิกหอการค้าเชียงใหม่ รวมทั้งบุคลากรโรงเรียนเอกชนและอีกหลายหน่วยงานภาคเอกชน นับพันคนพากันไปฉีดวัคซีนป้องกันโควิค-19 ที่หน่วยให้บริการฉีดวัคซีนศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่
โดย นายแพทย์ทวิช แก้วประเสริฐ ผู้อำนวยการศูนย์บริการฉีดวัคซีนศูนย์ประชุมและจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา บอกว่า ประชาชนที่มาฉีดวัคซีนในวันนี้นี้เป็นกลุ่มเป้าหมายที่จะต้องมีการควบคุมเนื่องจากมีการเดินทางข้ามจังหวัด รวมทั้งกลุ่มที่ต้องทำงานในกลุ่มคนจำนวนมาก จึงต้องเร่งฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้มากและเร็วที่สุด โดยวันนี้มีผู้เข้ารับการฉีดวัคซีนทั้งหมด 1,400 คน
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้จังหวัดเชียงใหม่มีแผนเปิดโครงการชาร์มมิ่งเชียงใหม่ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบโดส เข้ามาท่องเที่ยวในพื้นที่นำร่อง 4 อำเภอ คือ อ.เมืองเชียงใหม่ อ.แม่ริม อ.แม่แตง และ อ.ดอยเต่า ในวันที่ 1 กันยายน ที่จะถึงนี้ แต่ล่าสุดการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ได้เลื่อนกำหนดเปิดจากแผนเดิมเป็นวันที่ 1 ตุลาคม เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 และ การกระจายวัคซีนยังไม่ครอบคลุมร้อยละ 70 ของประชากรในพื้นที่นำร่อง
Facebook Comments