21 ส.ค. 64  เชียงใหม่วันนี้ พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม +35 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 26 ราย และ ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 9 ราย

1080

 21 ส.ค. 64  เชียงใหม่วันนี้ พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม +35 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 26 ราย และ ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 9 ราย

วันที่ 21 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +35 ราย
– แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 26 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 9 ราย
– ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 6,601 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 583 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 5,970 ราย
– เสียชีวิตสะสม 34 ราย
blank