20 ส.ค. 64 เชียงใหม่วันนี้พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม +51 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 37 ราย และ ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 14 ราย

503

20 ส.ค. 64 เชียงใหม่วันนี้พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม +51 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 37 ราย และ ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 14 ราย

วันที่ 20 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +51 ราย
– แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 37 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 14 ราย
– ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 6,566 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 608 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 5,903 ราย
– เสียชีวิตสะสม 34 ราย
blank