เชียงใหม่สั่งปิด พื้นที่หย่อมเหล่าป่าสัก บ้านแม่โป่ง ม.4 ต.แม่โป่ง อ.ดอยสะเก็ด เป็นเวลา 14 วัน เฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่

948

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ออกคำสั่งปิดพื้นที่หย่อมเหล่าป่าสักของบ้านแม่โป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ พร้อมทั้งให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อ หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง เป็นเวลา 14 วัน

เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 64 นายกนก ศรีวชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ตามที่มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่บ้านแม่โป่ง (หย่อมเหล่าป่าสัก) หมู่ที่ 4 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ นั้น เพื่อให้การเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ออกคำสั่งที่ 112/2564 ให้ปิดหย่อมเหล่าป่าสักของบ้านแม่โป่ง หมู่ที่ 4 ตำบลแม่โป่ง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 โดยให้ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนเข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 และหากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง เป็นเวลา 14 วัน และกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน ในการนี้มอบหมายให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอดอยสะเก็ดดำเนินการจัดระเบียบ ระบบและควบคุมติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออก หมู่บ้าน และดำเนินการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่ โดยมีให้นายอำเภอดอยสะเก็ดในฐานะหัวหน้าศูนย์ฯ ควบคุมการดำเนินการตามคำสั่งให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยต่อไป

ทั้งนี้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งมีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558

ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

blank
blank
blank