เทศบาลนครเชียงใหม่ เผยแผนที่ “ชุมชนช้างคลาน” หลังจังหวัดออกประกาศให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 สิงหาคม 2564

961
blank

เทศบาลนครเชียงใหม่ เผยแผนที่ “ชุมชนช้างคลาน” หลังจังหวัดออกประกาศให้เป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 สิงหาคม 2564

ประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ที่ 27/2564 เรื่อง กำหนดให้พื้นที่ชุมชนช้างคลานเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูง เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 17 – 30 สิงหาคม 2564 โดยกำหนดให้
– ผู้สัมผัสเสี่ยงสูงทุกคนที่ตรวจหาเชื้อโควิด-19 และมีผลเป็นลบ ให้กักตนเองเป็นเวลา 14 วัน กลุ่มเสี่ยงต่ำ ให้คุมไว้สังเกตอาการ เป็นเวลา 14 วัน และปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด
– ขอความร่วมมืองดเดินทางเข้า-ออก ชุมชนช้างคลาน และ งดการจัดกิจกรรมการรวมกลุ่ม เช่น ตลาดนัด ร้านขายหมาก การรวมกลุ่มพบปะพูดคุย หรือ สภากาแฟ
– ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆ
เทศบาลนครเชียงใหม่จึงขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนปฏิบัติตามมาตรการดังกล่าวอย่างเคร่งครัด เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19
หากมีอาการผิดปกติ ติดต่อ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันโรคติดต่อเทศบาลนครเชียงใหม่ 053-259141, 053-258132-34
ด้วยความปรารถนาดี จากเทศบาลนครเชียงใหม่
blank