(มีคลิป Video) ดอยอินทนนท์หนาวต่อเนื่อง เช้านี้ 8 องศาเซลเซียส 

ดอยอินทนนท์หนาวต่อเนื่อง เช้านี้ 8 องศาเซลเซียส 

     วันที่ 25 กรกฎาคม 2562 รายงานสภาพอากาศจากอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ เช้าวันนี้อุณหภูมิต่ำสุดบริเวณยอดดอยอยู่ที่ 8 องศาเซลเซียส ส่วนที่บริเวณกิ่วแม่ปานเช้านี้อุณหภูมิต่ำสุด 12 องศาเซลเซียส และที่บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์เช้านี้อุณหภูมิต่ำสุด 18 องศาเซลเซียส สภาพอากาศโดยรวมยังคงหนาวเย็นต่อเนื่อง มีหมอกลงในช่วงเช้า