17 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +34 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 20 ราย และ ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 14 ราย

1050

17 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +34 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 20 ราย และ ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 14 ราย

– แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 20 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 14 ราย
– ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 6,437 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 647 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 5,741 ราย
– เสียชีวิตสะสม 34 ราย
blank