เชียงใหม่ประกาศ ผู้เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ ขอให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง

1154
blank

เชียงใหม่ประกาศ ผู้เดินทางไปพื้นที่เสี่ยงสัมผัสผู้ติดเชื้อ ขอให้เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง

blank

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. 64 คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ ขอประกาศให้ผู้ที่เดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือสัมผัสผู้ติดเชื้อ เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ได้ที่โรงพยาบาลทุกแห่ง พร้อมทั้งกักตัว 14 วัน ประกอบด้วย
1. ผู้รับสินค้าจากพนักงานส่งสินค้าบริษัท UFM Bakery เชียงใหม่ สาขาช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 6-15 สิงหาคม 2564
2. ผู้รับสินค้าจากพนักงานส่งสินค้าร้านช้างคำเบเกอรี่ อำเภอสันทราย ระหว่างวันที่ 9-15 สิงหาคม 2564
3. ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปยังร้าน ค.เคหภัณฑ์ ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี ระหว่างวันที่ 10-15 สิงหาคม 2564
4. ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปยังโกดังลำไยเจ๊ติ๊ก หมู่ 5 และ หมู่ 7 ตำบลบ้านเป้า อำเภอแม่แตง ระหว่างวันที่ 5-15 สิงหาคม 2564
5. ผู้ที่มีประวัติเดินทางไปหรือเข้าร่วมกิจกรรมกับมูลนิธิสร้างสรรค์เอเชีย ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด ระหว่างวันที่ 7-15 สิงหาคม 2564
6. ผู้ที่พูดคุยหรือซื้อขายกับผู้ขายถั่วต้มที่ใช้รถจักรยานยนต์ ยี่ห้อซูซูกิ Smash สีดำแดง ทะเบียน 1 กผ 2346 เชียงใหม่ เร่ขาย บริเวณตลาดเมืองใหม่ ตลาดรวมโชค และตลาดวโรรส ระหว่างวันที่ 6-15 สิงหาคม 2564
blank blank blank blank blank blank
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่