เชียงใหม่วันนี้ พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม +53 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 36 ราย และ ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 17 ราย

463

เชียงใหม่วันนี้ พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม +53 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 36 ราย และ ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 17 ราย

วันที่ 16 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +53 ราย
– แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 36 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 17 ราย
– ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 6,403 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 656 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 5,677 ราย
– เสียชีวิตสะสม 34 ราย
blank