ด่วน!! เชียงใหม่สั่งปิด “โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ และ ร้านอินเตอร์แฟบริค” เป็นเวลา 14 วัน หลังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน

1189

ด่วน!! เชียงใหม่สั่งปิด “โรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ และ ร้านอินเตอร์แฟบริค” เป็นเวลา 14 วัน หลังพบการระบาดเป็นกลุ่มก้อน

วันนี้ (13 ส.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า กรณีเกิดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด – 19 ในลักษณะกลุ่มก้อน ในโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ (Le Meridien Chiang Mai) ตั้งอยู่เลขที่ 108 ถนนช้างคลาน ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 14 ราย และร้านอินเตอร์แฟบริค ตั้งอยู่เลขที่ 52 – 56 ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ราย ดังนั้น เพื่อเป็นการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโควิด – 19 ในพื้นที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ จึงเห็นควรปิดโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ (Le Meridien Chiang Mai) และร้านอินเตอร์แฟบริค เป็นการชั่วคราว เป็นเวลา 14 วัน
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมติออกคำสั่งที่ 110/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดสถานที่ดังกล่าว เป็นเวลา 14 วัน และให้ปิดร้านอินเตอร์แฟบริค ตั้งอยู่เลขที่ 52 – 56 ถนนวิชยานนท์ ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน รวมทั้งให้เจ้าของสถานที่/ผู้ประกอบการทำความสะอาดร้านด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อเป็นเวลาอย่างน้อย 3 วัน ให้พนักงานของโรงแรมเลอ เมอริเดียน เชียงใหม่ (Le Meridien Chiang Mai) และพนักงานของร้านอินเตอร์แฟบริคทุกคน เข้ารับการตรวจคัดกรองหาเชื้อไวรัสโควิด-19 หากผลตรวจเป็นลบให้กักตนเอง 14 วัน และกลุ่มเสี่ยงต่ำให้คุมไว้สังเกตอาการ 14 วัน พร้อมทั้งให้นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคเทศบาลนครเชียงใหม่ กำกับและควบคุมการปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 12 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 25 สิงหาคม 2564
ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
Facebook Comments