นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ แถลงเปิด “ศูนย์ฮอมกั๋น-ปั๋นหื้อ” โครงการที่ชาวเชียงใหม่ทุกภาคส่วน สามารถร่วมใจช่วยเหลือกัน ยามวิกฤตโควิด-19 โดยสนับสนุนอาหารหรือสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือชุมชนหรือผู้ได้รับผลกระทบ

638

นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ แถลงเปิด “ศูนย์ฮอมกั๋น-ปั๋นหื้อ” โครงการที่ชาวเชียงใหม่ทุกภาคส่วน สามารถร่วมใจช่วยเหลือกัน ยามวิกฤตโควิด-19 โดยสนับสนุนอาหารหรือสิ่งของ เพื่อช่วยเหลือชุมชนหรือผู้ได้รับผลกระทบ

2uB6YJ.jpg

วันนี้ (13 สิงหาคม 2564) ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ร่วมเดินทางมายังพิธีเปิด “ศูนย์ฮอมกั๋น-ปั๋นหื้อ” ณ สวนสาธารณะ บนที่ดินของการรถไฟฯ ถ.เจริญเมือง อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ได้กล่าวถึงการดำเนินงานของศูนย์ฮอมกั๋น-ปั๋นหื้อ ว่า “ศูนย์ฮอมกั๋น-ปั๋นหื้อ” ได้มีการเริ่มดำเนินงาน ตั้งแต่วันพฤหัสบดี ที่ 5 สิงหาคม เป็นต้นมา ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบริหารจัดการการรับและแจกจ่ายอาหาร-สิ่งของให้กับประชาชน #เทศบาลนครเชียงใหม่ ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 อย่างเป็นระบบ
2uBnRb.jpg
ซึ่งทางเทศบาลนครเชียงใหม่จะได้นำอาหารและสิ่งของส่งไปยังสถานที่ต่างๆ ดังนี้…
1. สำนักงานแขวงทั้ง 4 แขวง เพื่อแจกจ่ายไปตามชุมชนต่างๆ (ผู้ป่วยติดเตียง บ้านที่ขาดแคลน และจำเป็นต้องใช้)
2. โรงพยาบาลสนามของจังหวัดเชียงใหม่
3. กลุ่มคนไร้บ้าน คนเร่ร่อนไม่มีที่อยู่
และเพื่อกระจายความช่วยเหลืออย่างทั่วถึง และป้องกันการรวมกลุ่มของผู้มารับสิ่งของอันจะเป็นการเพิ่มความเสี่ยงในการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยผู้ที่ประสงค์มอบอาหารและสิ่งของสามารถแสดงความจำนงผ่านแอปพลิเคชั่น…..>>>>> “ช่วยเหลือ” (http://xn--b3c2cjgvn3e7c7c.com/homkan) <<<<<
  1. และติดตามสถานะของสิ่งของที่ท่านนำมามอบได้ผ่านแอปพลิเคชันนี้ ทำให้การบริหารจัดการการรับและกระจายสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปเป็นอย่างมีระบบ โปร่งใส และสามารถกระจายความช่วยเหลือได้อย่างทั่วถึง โดยมีวิธีการใช้งาน ดังนี้ผู้ต้องการมอบอาหารและสิ่งของเข้าไปในเว็บไซต์ “ช่วยเหลือ” (http://xn--b3c2cjgvn3e7c7c.com/homkan)
  2. บันทึกรายละเอียด ได้แก่ ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์ วันที่ส่งมอบสิ่งของ ชนิด และจำนวนสิ่งของที่ต้องการมอบ และกด “ยืนยัน” ในระบบ
  3. นำสิ่งของมามอบให้กับเจ้าหน้าที่ที่ศูนย์ฮอมกั๋น-ปั๋นหื้อ ภายในสวนสาธารณะบนพื้นที่ของการรถไฟฯ (ตรงข้ามสถานีรถไฟเชียงใหม่) เจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบว่า สิ่งของตรงกับข้อมูลที่ท่านได้บันทึกไว้ในระบบหรือไม่ ก่อนพิมพ์หมายเลข ID ของสิ่งของเพื่อใช้ในการติดตามสถานะของสิ่งของ
  4. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและจัดสรรสิ่งของตามความต้องการของแต่ละชุมชน ก่อนจะประสานให้เจ้าหน้าที่จัดส่งสิ่งของตามความต้องการของแต่ละชุมชนในแต่ละแขวง โรงพยาบาลสนาม และ กลุ่มคนไร้บ้าน
  5. เมื่อสิ่งของไปถึงสำนักงานแขวงแล้วเจ้าหน้าที่แขวงจะถ่ายภาพสิ่งของเพื่ออัพโหลด เข้าสู่ระบบ ก่อนจะนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนต่างๆ ตลอดจนแจกจ่ายให้กับกลุ่มคนไร้บ้าน และ คนเร่ร่อนที่ไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งต่อไป
  6. ผู้มอบสิ่งของสามารถติดตามสถานะของสิ่งของ จุดหมายปลายทาง และรูปการมอบสิ่งของ (เมื่อถึงจุดหมายปลายทาง) ได้ที่ http://xn--b3c2cjgvn3e7c7c.com/homkan โดยคลิกที่ปุ่ม “ติดตามสถานะการส่งมอบ”

2uB8Ma.jpg

สำหรับท่านไหนที่ประสงค์ช่วยเหลือทางด้านอาหาร หรือสิ่งของ….
  • ศูนย์ฮอมกั๋น-ปั๋นหื้อ เปิดทำการทุกวัน เวลา 09.00 – 16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยจะไม่มีการแจกอาหารและสิ่งของ ณ ศูนย์แห่งนี้ เนื่องจากเป็นศูนย์กระจายความช่วยเหลือไปยังชุมชนเท่านั้น
  • หมายเหตุ : สำหรับอาหารปรุงสุก ขอความกรุณาประชาชนผู้มีจิตกุศล โปรดนำส่งที่ศูนย์ฯ ก่อนเวลา 11.00 น. เพื่อจะได้นำไปแจกจ่ายยังชุมชนในช่วงเที่ยงวัน

2uBjMg.jpg2uBo1W.jpg
2uBDD2.jpg2uBAL1.jpg2uBshy.jpg2uB2ED.jpg2uBCX9.jpg2uBr6f.jpg
2uBV1q.jpg2uBXAz.jpg2uBaL8.jpg2uBezZ.jpg2uBmRI.jpg2uBy6P.jpg2uBIWt.jpg2uBM1e.jpg
2ufWAl.jpg
2ufdek.jpg
2uf7kv.jpg
2ufSOE.jpg
2ufYaN.jpg
2uf4zV.jpg
2ufNxQ.jpg
2ufBnS.jpg
2ufhWn.jpg
2ufkKg.jpg
2uf3PW.jpg
2uf9e2.jpg
2uft31.jpg
2ufwOy.jpg
2uf1aD.jpg
2ufZ49.jpg
2ufgnb.jpg
2ufcxJ.jpg

Facebook Comments