เชียงใหม่ เปิดวอล์กอินฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ในวันที่ 14 สิงหาคม นี้

748

เชียงใหม่ เปิดวอล์กอินฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ในวันที่ 14 สิงหาคม นี้

เชียงใหม่ เปิดวอล์กอินฉีดวัคซีนโควิด-19 กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง ในวันที่ 14 สิงหาคม นี้
ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 จังหวัดเชียงใหม่ว่า ขณะนี้จังหวัดเชียงใหม่มีผู้ได้รับการฉีดไปแล้ว 312,701 ราย คิดเป็นร้อยละ 26 ของประชากรเป้าหมายที่จะเกิดภูมิคุ้มกันหมู่ 1.2 ล้านคน
โดยในวันที่ 14 สิงหาคมนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้จัดแคมเปญ Walk in ฉีดวัคซีน สำหรับกลุ่มเสี่ยงสูง คือ กลุ่มผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และกลุ่มผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรัง เท่านั้น
*เข็มแรกซิโนแวค เข็มสองแอสตร้าเซเนก้า*
โดยในวันเสาร์ ที่ 14 สิงหาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30-15.00 น. จะเปิดให้บริการที่หน่วยฉีดอุทยานหลวงราชพฤกษ์ ห้างสรรพสินค้าพรอมเมนาดา ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ และหน่วยฉีดโรงพยาบาลประจำอำเภอทุกแห่ง
Facebook Comments