13 ส.ค. 64 เชียงใหม่ พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม +62 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 37 ราย และ ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 25 ราย

498

13 ส.ค. 64 เชียงใหม่ พบผู้ป่วยโควิด-19 เพิ่ม +62 ราย มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 37 ราย และ ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 25 ราย

วันที่ 13 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +62 ราย
– แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 37 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 25 ราย
– เสียชีวิตเพิ่ม 2 ราย
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 6,247 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 784 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 5,398 ราย
– เสียชีวิตสะสม 33 ราย
blank