11 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +65 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 41 ราย และ ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 24 ราย

1069

 11 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +65 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 41 ราย และ ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 24 ราย

วันที่ 11 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +65 ราย
– แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 41 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 24 ราย
– ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 6,123 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 768 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 5,304 ราย
– เสียชีวิตสะสม 31 ราย
blank