กองทัพอากาศ ชี้แจงนำเครื่องบินขนลำไย-มังคุด เป็นการใช้ชั่วโมงฝึกบินไม่ทำให้งบประมาณค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

234

กองทัพอากาศ ชี้แจงนำเครื่องบินขนลำไย-มังคุด เป็นการใช้ชั่วโมงฝึกบิน ไม่ทำให้งบประมาณค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2564 พลอากาศโท ฐานัตถ์ จันทร์อำไพ เจ้ากรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ ในฐานะโฆษกกองทัพอากาศ เปิดเผยว่า กรณีมีผู้โพสต์ข้อความว่า “ไม่เห็นด้วยกับกองทัพอากาศที่เอาเครื่องบิน SAAB 340 บินขนมังคุดจากสุราษฎร์ธานี ไปแลกเปลี่ยนกับลำไยที่เชียงใหม่และลำพูน เป็นการใช้ทรัพย์สินที่ผิดประเภทและไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย” นั้น

blank

ขอชี้แจงว่า กองทัพอากาศมีแผนการฝึกเดินทางระหว่างสนามบินในแต่ละพื้นที่อยู่แล้ว เพื่อพัฒนาขีดความสามารถของนักบินและเจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นตารางปฏิบัติปกติ ดังนั้น การช่วยเหลือเกษตรกรในช่วงสถานการณ์ COVID-19 ควบคู่ไปกับการฝึกบิน จึงถือเป็นการได้ประโยชน์และไม่ได้ทำให้งบประมาณค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้น และไม่ใช่เป็นการจัดเที่ยวบินเพิ่มเติมแต่อย่างใด เพราะนักบินต้องฝึกบินเดินทางอยู่แล้ว ประกอบกับแต่ละเที่ยวบินมีพื้นที่ว่างพอ สำหรับการบรรทุกสิ่งของ จึงเป็นการแสวงหาประโยชน์ร่วมกับภารกิจการช่วยลำเลียงผลิตทางการเกษตร เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในการระบายสินค้าไปยังพื้นที่ปลายทาง

blank

ทั้งนี้ พลอากาศเอก แอร์บูล สุทธิวรรณ ผู้บัญชาการทหารอากาศ มีนโยบายให้กองทัพอากาศนำขีดความสามารถและศักยภาพที่มีอยู่ บูรณาการทำงานร่วมกับภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อให้ความช่วยเหลือประชาชนในภาวะวิกฤติ การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่ส่งผลกระทบอย่างกว้างขวางโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจ เพื่อช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรอย่างเต็มกำลังความสามารถ

blank