10 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +52 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 14 ราย และผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 38 ราย

806

 10 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +52 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 14 ราย และผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 38 ราย

วันที่ 10 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +52 ราย
– แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 14 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 38 ราย
– ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 6,058 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 782 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 5,227 ราย
– เสียชีวิตสะสม 31 ราย
blank