Home ข่าวเชียงใหม่ ข่าวด่วน ข่าวเชียงใหม่ล่าสุด ข่าวเชียงใหม่วันนี้ เชียงใหม่จัดประชุมถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

เชียงใหม่จัดประชุมถอดบทเรียนการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ

-

​จังหวัดเชียงใหม่ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและถอดบทเรียน การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2562 ระดมความคิดเห็นด้านการดำเนินงาน เตรียมรับมือปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ในปี 2563

     ​วันนี้ (24 ก.ค.62) ที่โรงแรมเชียงใหม่ออคิด จังหวัดเชียงใหม่ นายวิจารย์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปและถอดบทเรียน (After Action Review : AAR) การป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี 2562 โดยมี นายคมสัน  สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวรายงาน และ พลตรีจิรเดช กมลเพ็ชร รองแม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวถึงการดำเนินการที่ผ่านมาของกองทัพ
     โดยการดำเนินงานที่ผ่านมากระทรวงมหาดไทย หน่วยงานหลักได้ดำเนินการอย่างเต็มที่ ในการแก้ไขปัญหา และได้บูรณาการหน่วยงาน ภายใต้กลไกของพระราชบัญญัติป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 และการอำนวยการสั่งการของผู้ว่าราชการจังหวัด ตามระบบ Single Command ที่ให้ทุกหน่วยงานดำเนินการอย่างเข้มข้น ทั้งการลาดตระเวนป้องปราม การตรวจหาไฟป่าและการเผา การระดมสรรพกำลัง อุปกรณ์เครื่องมือ จากกองทัพภาคที่ 3 ตำรวจ เครือข่ายอาสาสมัคร และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เข้าดับไฟก่อนเกิดการลุกลาม และบังคับใช้กฎหมายกับผู้กระทำผิด นอกจากนี้ กรมควบคุมมลพิษ และสำนักงานเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ ได้มีการติดตามเฝ้าระวังและรายงานข้อมูล เพื่อประกอบการวางแผนรับมือปัญหาไฟป่าและหมอกควันอย่างต่อเนื่อง และทันสถานการณ์ ซึ่งการดำเนินงานที่ผ่านมาทุกภาคส่วนได้ร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาอย่างเต็มที่

​     ด้าน นายประลอง ดำรงค์ไทย อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ กล่าวถึงสถานการณ์ภาพรวมว่า ในปีนี้มีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นมากกว่าสองปีที่ผ่านมา ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนสภาพเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ สาเหตุหนึ่งที่ส่งผลให้สถานการณ์มีความรุนแรง คือ ผลกระทบจากปรากฏการณ์เอลนีโญกำลังอ่อน ทำให้พื้นที่ภาคเหนือเกิดความแห้งแล้ง ปริมาณน้ำฝนต่ำกว่าค่าปกติ ทำให้เกิดไฟได้ง่ายและลุกลามอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะการลุกลามเข้าไปในพื้นที่ป่า ทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปดับไฟได้ยาก เนื่องจากเป็นพื้นที่ภูเขาลาดชัน

การประชุมในวันนี้มีความสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นการถอดบทเรียนถึงการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคในปีที่ผ่านมา โดยมีการระดมความคิดเห็นในด้านการดำเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะต่างๆ จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อเตรียมแผนการดำเนินงานที่เหมาะสมสำหรับการรับมือปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ในปี 2563 ต่อไป
ข่าว : นันธิกา กิจปาโล / สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่

Must Read

คืบหน้าซ่อมถนนสาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย ยังไม่สามารถเปิดใช้สัญจรได้ อยู่ระหว่างติดตั้งสะพานเบลีย์เพิ่มอีก 2 จุด คาดแล้วเสร็จวันศุกร์ที่ 7 ส.ค. นี้

คืบหน้าซ่อมถนนสาย 118 เชียงใหม่-เชียงราย ยังไม่สามารถเปิดใช้สัญจรได้ อยู่ระหว่างติดตั้งสะพานเบลีย์เพิ่มอีก 2 จุด คาดแล้วเสร็จวันศุกร์ที่ 7 ส.ค. นี้ วันที่ 5 สิงหาคม 2563 เวลา 14.30 น. แขวงทางหลวงเชียงใหม่ที่ 2 กรมทางหลวง เผยความคืบหน้าการติดตั้งสะพานเบลีย์ ทล.118 เชียงใหม่-เชียงราย "เชื่อมถนนสายเชียงใหม่-เชียงราย"...
error: Alert: Content is protected !!