เชียงใหม่ส่งลำไยเหนือ 2,000 กิโลกรัม บินตรงแลกมังคุดสุราษฎร์ธานี ช่วยเหลือเกษตรกรกระจายผลผลิต

blank

เชียงใหม่ส่งลำไยเหนือ 2,000 กิโลกรัม บินตรงแลกมังคุดสุราษฎร์ธานี ช่วยเหลือเกษตรกรกระจายผลผลิต ตามโครงการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร

วันนี้ (9 ส.ค. 64) ที่ท่าอากาศยาน กองบิน 41 นายสำเริง ไชยเสน รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน 41 ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เชียงใหม่ ร่วมพิธีส่งมอบลำไยจากเกษตรกรแปลงใหญ่ จำนวน 2,000 กิโลกรัม ไปยังจังหวัดสุราษฎร์ธานี

blank

โดยนางเขมวรรณ ดวงจันทร์ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ นางจำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน ได้นำผลผลิตกลุ่มแปลงใหญ่ลำไยขัวมุง และแปลงใหญ่ลำไยท่ากว้าง อำเภอสารภี แลกเปลี่ยนสินค้าเกษตรหว่างลำไยจากจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดลำพูน กับมังคุด จังหวัดสุราฏร์ธานี ตามโครงการแลกเปลี่ยนสินค้าเกษตร ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหมกองบิน 7 และกองบิน 41 บินตรงแหล่งจากท่าอากาศยานกองบิน 7 จังหวัดสุราฏร์ธานีนำมังคุด จำนวน 2,000 กิโลกรัม แลกเปลี่ยนลำไย ณ ท่าอาศยานกองบิน 41 เพื่อเป็นการกระจายผลผลิตช่วยเหลือเกษตรกรอีกทางหนึ่ง

blankblank
blank
blank
blank
blank
blank