9 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +34 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 14 ราย และผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 20 ราย

624

 9 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +34 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 14 ราย และผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 20 ราย

วันที่ 9 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +34 ราย
– แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 14 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 20 ราย
– ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 6,006 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 780 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 5,175 ราย
– เสียชีวิตสะสม 31 ราย
blank