7 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +72 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 24 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 48 ราย

1586

 7 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +72 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 24 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 48 ราย

วันที่ 7 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +72 ราย
– แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 24 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 48 ราย
– ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 5,936 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 836 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 5,044 ราย
– เสียชีวิตสะสม 31 ราย
blank