เชียงใหม่ชี้แจงกรณีให้เด็ก 12 ปี ลงทะเบียนรับไฟเซอร์ผ่านหมอพร้อม เป็นข่าวเท็จ ด้านของเฟซบุ๊ก “หมอพร้อม” ก็ได้ชี้แจง ยังไม่เปิดให้บริการจองคิว ซึ่งที่มีการแชร์กันเป็นเพียงการลงทะเบียนใช้งาน Line OA หมอพร้อม ไม่ใช่การลงทะเบียนฉีดวัคซีนแต่อย่างใด

308

เชียงใหม่ชี้แจงกรณีให้เด็ก 12 ปี ลงทะเบียนรับไฟเซอร์ผ่านหมอพร้อม เป็นข่าวเท็จ ด้านของเฟซบุ๊ก “หมอพร้อม” ก็ได้ชี้แจง ยังไม่เปิดให้บริการจองคิว ซึ่งที่มีการแชร์กันเป็นเพียงการลงทะเบียนใช้งาน Line OA หมอพร้อม ไม่ใช่การลงทะเบียนฉีดวัคซีนแต่อย่างใด

blank
เชียงใหม่ชี้แจง กรณีให้เด็ก 12 ปี ลงทะเบียนรับไฟเซอร์ผ่านหมอพร้อม เป็นข่าวเท็จ
เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 64 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวถึงกรณีที่มีการแชร์ข่าวลือ เรื่องการแจ้งให้เด็กอายุ 12 ขวบ เข้าไปรับการจองฉีดวัคซีนไฟเซอร์ ที่แอพพลิเคชั่น “หมอพร้อม”นั้น ขอแจ้งว่าข่าวดังกล่าวเป็นข่าวเท็จ
ทางด้านของเฟซบุ๊ก “หมอพร้อม” ก็ได้ชี้แจง เมื่อวันที่ 4 ส.ค. 64 ที่ผ่านมา ระบุว่า “หมอพร้อม” ยังไม่เปิดให้บริการจองคิวฉีดวัคซีนโควิด-19 ในขณะนี้ ซึ่งการลงทะเบียนที่มีการแชร์กันเป็นเพียงการลงทะเบียนใช้งาน Line OA หมอพร้อม ไม่ใช่การลงทะเบียนฉีดวัคซีนแต่อย่างใด