5 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +47 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 34 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 13 ราย

427

 5 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +47 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 34 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 13 ราย

blank
วันที่ 5 ส.ค. 64 เชียงใหม่พบผู้ติดเชื้อโควิด-19 เพิ่ม +47 ราย แยกเป็น ผู้ติดเชื้อในจังหวัด 34 ราย / ผู้ติดเชื้อเดินทางมาจากต่างจังหวัด 13 ราย
– ไม่มีผู้เสียชีวิตเพิ่ม
– รวมยอดสะสมการระบาดระลอกใหม่ จำนวน 5,804 ราย
– รักษาอยู่ใน รพ. 826 ราย
– รักษาหายกลับบ้านได้แล้ว 4,925 ราย
– เสียชีวิตสะสม 31 ราย