เชียงใหม่ประกาศ!! ให้ผู้ที่เข้าพักและพนักงานในโรงแรมบีทูแอร์พอร์ต เชียงใหม่ ในช่วงวันที่ 26 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 ให้สังเกตอาการตนเอง หากพบมีอาการผิดปกติ ให้ไปขอรับการตรวจคัดกรองได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน พร้อมบอกประวัติเสี่ยง และกักตัว 14 วัน หากผลเป็นลบ

315

เชียงใหม่ประกาศ!! ให้ผู้ที่เข้าพักและพนักงานในโรงแรมบีทูแอร์พอร์ต เชียงใหม่ ในช่วงวันที่ 26 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 ให้สังเกตอาการตนเอง หากพบมีอาการผิดปกติ ให้ไปขอรับการตรวจคัดกรองได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน พร้อมบอกประวัติเสี่ยง และกักตัว 14 วัน หากผลเป็นลบ

 

เชียงใหม่ประกาศ!! ให้ผู้ที่เข้าพักและพนักงานในโรงแรมบีทูแอร์พอร์ต เชียงใหม่ ในช่วงวันที่ 26 กรกฎาคม – 3 สิงหาคม 2564 ให้สังเกตอาการตนเอง หากพบมีอาการผิดปกติ ให้ไปขอรับการตรวจคัดกรองได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน พร้อมบอกประวัติเสี่ยง และกักตัว 14 วัน หากผลเป็นลบ
ทั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 4 ส.ค. 64 ดร.ทรงยศ คำชัย หัวหน้ากลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า พบผู้ติดเชื้อที่เดินทางเข้ามาตั้งแต่วันที่ 25 กรกฎาคม มาจากกรุงเทพฯและขอนแก่น โดยไม่ได้มีการกักตัวและไม่ได้ตรวจคัดกรองตามคำสั่งของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ตั้งแต่เดินทางเข้ามา โดยพักที่โรงแรมบีทูแอร์พอร์ต เป็นพนักงานบริษัทตกแต่งภายใน โดยมาทำงานที่ร้านพาวเวอร์บาย บริเวณห้างบ้านแอนด์บียอน เชียงใหม่แอร์พอร์ต เดินทางมาทั้งหมด 9 คน พบติดเชื้อทั้ง 9 คน
ข่าว – สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
Facebook Comments