4 ส.ค. 64 เชียงใหม่สั่งปิดชั่วคราว โกดังกะหล่ำปลี และตลาดสดหน้าวัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง เป็นเวลา 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต่อเนื่อง

283

4 ส.ค. 64 เชียงใหม่สั่งปิดชั่วคราว โกดังกะหล่ำปลี และตลาดสดหน้าวัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง เป็นเวลา 14 วัน หลังพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ต่อเนื่อง

วันนี้ (4 ส.ค. 64) ที่ศูนย์บัญชาการสถานการณ์การระบาดโรค Covid-19 จังหวัดเชียงใหม่ นายกนก ศรีวิชัยนันท์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่าจากที่มีการพบผู้ติดเชื้อโควิด-19 ในสถานประกอบการ โกดังกะหล่ำปลี หมู่ที่ 2 ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และตลาดสดหน้าวัดพระธาตุศรีจอมทองตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นจำนวนหลายรายและมีแนวโน้มการระบาดเพิ่มนั้น
คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ จึงมีมติออกคำสั่งที่ 102/2564 เรื่อง ปิดสถานที่เสี่ยงเป็นการชั่วคราว โดยให้ปิดโกดังกะหล่ำปลี หมู่ที่ 2 ตำบลดอยแก้ว อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ และตลาดสด หน้าวัดพระธาตุศรีจอมทอง ตำบลบ้านหลวง อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเวลา 14 วัน พร้อมทั้งให้ศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอจอมทอง ดำเนินการจัดระเบียบ ระบบ และควบคุม ติดตามผู้ที่เดินทางเข้า-ออก โดยให้นายอำเภอจอมทองในฐานะหัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการควบคุมโรคอำเภอจอมทอง กำกับและควบคุมการปฏิบัติให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งนี้ ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท ตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ทั้งนี้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 17 สิงหาคม 2564
สุดาภรณ์ อินต๊ะธรรม / พยุงศักดิ์ เทพแก้ว // ภาพ-ข่าว
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่
Facebook Comments